Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 06/06/2023 - Nieuws

Subsidie Praktijkleren aanvragen van 2 juni tot en met 15 september 2023

Nieuws

Je kunt sinds 2 juni 2023, 9:00 uur tot en met 15 september 2023, 17:00 uur een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2022-2023.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan bij RVO, na afloop van de begeleiding. Je kunt namelijk alleen achteraf vaststellen in welke weken de werkgever daadwerkelijk een student of leerling heeft begeleid. Je logt in met eHerkenning.

Tegemoetkoming voor kosten

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student bij het aanbieden van een praktijk- of werkleerplaats. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Onderwijscategorieën

De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2022 is als volgt (de budgetten voor 2023 zijn nog niet bekend):

Budget per onderwijscategorie

  • Vmbo/VSO/PRO: € 1,3 miljoen
  • Mbo: € 256,3 miljoen
  • Hbo: € 18,6 miljoen
  • Wo: € 2,8 miljoen

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie.

Het ministerie van OCW schat in dat voor leerbedrijven die:

  • vo- en wo-studenten begeleiden, het beschikbare subsidiebudget toereikend is om het maximale bedrag van € 2.700 uit te keren;
  • mbo- en hbo-studenten begeleiden, het subsidiebedrag lager uitvalt dan € 2.700 (voor mbo-studenten voorspelt het ministerie van OCW ongeveer € 2.300).

Administratie en controle

RVO verwacht dat de werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kunt verstrekken. RVO voert steekproefsgewijs controles uit. De werkgever moet onder meer van elke deelnemer/student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Extra subsidie

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een: mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Subsidieregeling praktijkleren op RVO.nl

Aanvragen subsidie Praktijkleren

Bron: Salaris Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.