Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 19/06/2024 - Nieuws

Update toegankelijkheid UBO-register

Nieuws

Op 17 april 2024 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van het UBO-register. In deze Kamerbrief is onder andere een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register.

In dit bericht leest u wat deze nieuwe overgangsregeling voor de Wwft-instelling betekent.

Huidige stand van zaken: Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register
Sinds 27 maart 2022 moeten Nederlandse organisaties hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO-register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 worden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register verzorgd door de Kamer van Koophandel (KvK). Het is daarmee ook voor Wwft-instellingen tijdelijk niet mogelijk om het UBO-register te raadplegen.

Op basis van deze regeling kan een Wwft-instelling aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register.

Deze oude regeling komt te vervallen. Aanvankelijk was de datum van vervallen 1 juni maar in een later bericht heeft de KvK aangegeven dat 1 juni niet haalbaar is.

Overgangsregeling per 1 augustus 2024
Per 1 augustus 2024 kan een Wwft-instelling een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij de cliënt waarmee de instelling een nieuwe zakelijke relatie aangaat. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de KvK en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken.

Dit betreft een overgangsregeling en is dus opnieuw een tijdelijke maatregel. Zodra een Wwft-instelling aangesloten is op het UBO-register, geldt de wettelijke verplichting van artikel 4 lid 2 Wwft voor deze instelling om zelf het UBO-register te raadplegen. Naar verwachting zal vanaf dat moment ook weer het terugmelden van onjuiste UBO-gegevens aan de KvK mogelijk zijn.

Geen gevolgen voor bestaande cliënten
De nieuwe overgangsregeling heeft geen gevolgen voor bestaande cliënten van Wwft-instellingen. Als al eerder door de Wwft-instelling is vastgesteld dat een UBO geregistreerd is, op basis van bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de KvK, hoeft de Wwft-instelling geen gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen bij de bestaande cliënt.

UBO-register als hulpmiddel
Op grond van artikel 3 Wwft is een Wwft-instelling verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij dit onderzoek moet een Wwft-instelling onder meer de (pseudo-)UBO(‘s) van een cliënt identificeren en redelijke maatregelen nemen om de identiteit te verifiëren.

Een Wwft-instelling mag zich bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek niet uitsluitend baseren op de informatie uit het UBO-register aangezien deze informatie slechts als hulpmiddel dient. Ook het gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register dient alleen als bewijs dat een UBO geregistreerd is in het UBO-register. Om te bepalen of iemand daadwerkelijk UBO is, zal de Wwft-instelling altijd eigen onderzoek moeten doen.

Naast de informatie uit de KvK kan een Wwft-instelling zich (afhankelijk van de rechtsvorm van cliënt) baseren op statuten, aandeelhoudersregisters, certificaathoudersregisters, maatschapscontracten, et cetera.

Bron Bureau Financieel Toezicht (BFT)

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.