Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 29/12/2020 - Nieuws

Wet DBA, de webmodule, een update

Nieuws

De webmodule beoordeling arbeidsrelatie is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. De webmodule is nog in ontwikkeling en zal eerst als pilot starten. De pilot begint in januari 2021 en duurt in ieder geval zes maanden.

Dit staat in de (zesde) voortgangsbriefwerken als zelfstandige’ d.d. 16 november 2020 die de verantwoordelijke bewindslieden, Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de voorgangsbrief staat ook dat het huidige handhavingsmoratorium dat per 1 januari 2021 afloopt, wordt verlengd.

Kwetsbare zzp’ers

De huidige coronacrisis onderstreept de kwetsbare positie waarin veel zelfstandigen zich bevinden. Ook hebben onder andere de commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) dit jaar gewezen op structurele problemen op de arbeidsmarkt en daar aanbevelingen voor gedaan. De duidelijkheid over wanneer het werk door een zelfstandige mag worden gedaan en wanneer door een werknemer is belangrijk voor werkgevers/opdrachtgevers, werkenden en de overheid. Dit onderscheid is van belang omdat de verschillende contractvormen grote verschillen kennen in de arbeidsrechtelijke bescherming, de rechten op sociale zekerheid en in de fiscale behandeling.

Pilotfase webmodule

Het kabinet werkt daarom aan een webmodule die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of de opdrachtgever loonheffingen moet afdragen. De webmodule geeft waar mogelijk duidelijkheid, mits deze naar waarheid is ingevuld én er daadwerkelijk wordt gewerkt conform de antwoorden. Deze module komt eerst als pilot. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers, zodat zij de mogelijkheid hebben om te bezien of een opdracht zich leent om al dan niet buiten dienstbetrekking uit te laten voeren. De webmodule geeft gedurende de pilotfase voor zover mogelijk een indicatie van de arbeidsrelatie. Deze uitkomsten hebben géén juridische status. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld. Na afloop van de pilot webmodule wordt de pilot geëvalueerd.

Handhaving Wet DBA

Daarna wordt een beslissing genomen over het verdere vervolg van de webmodule en beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart. Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. De markt wordt tijdig over zo’n besluit geïnformeerd.

De Belastingdienst en de Inspectie SZW zitten in de tussentijd niet stil. De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. Contact en overleg met opdrachtgevers kan al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering leiden. Bij onjuiste toepassing van een arbeidsrelatie en het niet binnen een redelijke termijn opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 – 2

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.