Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 08/07/2019 - Nieuws

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Nieuws

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Wouter Koolmees voor de langzamere verhoging van de AOW-leeftijd. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging akkoord met het wetsvoorstel dat op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Wel kwamen de dames en heren senatoren nog met veel vragen over bijvoorbeeld een oplossing voor zware beroepen, de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting, de verantwoordelijkheid van de overheid en werkgevers voor een beleid voor duurzame inzetbaarheid en de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet in relatie tot het pensioenakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Minister Koolmees heeft de toezegging gedaan nog met een ‘roadmap’ te komen waarin hij uitlegt welke maatregelen die voortvloeien uit het principeakkoord hij verder wil nemen en hoe die zich verhouden tot deze nieuwe wet.

Invoering van de wet per 2020 zal tot gevolg hebben dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 jaar en vier maanden blijft. Zonder de nieuwe wet zou de AOW-leeftijd volgend jaar stijgen naar 66 jaar en acht maanden en in 2021 omhooggaan naar 67 jaar.

Voor werkgevers kan deze wijziging een belangrijk punt van aandacht zijn. Zij moeten er rekening mee gaan houden dat werknemers vanaf volgend jaar eerder de AOW-leeftijd bereiken.

Is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt per de AOW leeftijd (het zogenoemde ‘pensioenontslagbeding’, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Is er geen pensioenontslagbeding overeengekomen, dan moet/kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen op of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Hij moet in dat geval wel rekening houden met de opzegtermijn. Een werkgever kan er uiteraard ook voor kiezen de werknemer te laten doorwerken na de pensioenleeftijd

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.