Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 11/04/2014 - Nieuws

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) met voorrang door de Eerste Kamer

Nieuws

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten om voorrang te geven aan drie wetsvoorstellen zodat de Eerste Kamer deze nog voor het zomerreces op 1 juli 2014 kan behandelen: de Wet Werk en Zekerheid, de Invoeringswet Participatiewet en de Wet Werk en Bijstand.

Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid berust op drie pijlers:

  1. Verbetering positie flexwerkers (vanaf 1juli 2014);
  2. Hervorming ontslagrecht (vanaf 1 juli 2015);
  3. Verkorting WW-duur (gefaseerd vanaf 2016) en aanscherping eisen passende arbeid (vanaf 1januari 2015).

1 juli 2014
Per 1 juli 2014 worden de proeftijd, het concurrentiebeding in tijdelijke contracten en het uitzendbeding beperkt. Verder wordt voor oproepcontracten de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting als er geen werk is, beperkt. De aanzegtermijn voor tijdelijke contracten wordt aangescherpt en de bijzondere ontslagregels die gelden bij payrolling, waardoor werknemers die zijn ingeleend makkelijker ontslagen kunnen worden, komen te vervallen.

Uitstel
De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) deed vorige week een oproep aan de Eerste Kamer om deskundigen nog eens goed de WWZ te laten bekijken. De arbeidsrechtadvocaten bepleiten uitstel en reparatiewetgeving.
Een meerderheid van de advocaten vindt dat met het wetsvoorstel de ontslagregels er niet duidelijker op worden.
Ook is volgens hen niet duidelijk wat precies op 1 juli 2014 van kracht wordt. De tijd is beperkt en komt het proces niet ten goede aldus de advocaten.

Bron: HR praktijk

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.