Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 05/05/2014 - Nieuws

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in de Eerste Kamer

Nieuws

Eind februari is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid door de Tweede Kamer geloodst. Inmiddels – iets later dan wij op dat moment verwachtten – is het voorstel ook in de Eerste Kamer behandeld; het voorlopig verslag is woensdag 23 april 2014 gepresenteerd.

Uit het verslag blijkt dat – zoals verwacht – belangrijke aanpassingen van het wetsvoorstel niet zijn te verwachten, en dat het nog steeds de bedoeling is het eerste gedeelte per 1 juli aanstaande in te laten gaan. Wel hebben de verschillende fracties vragen over de wet. De VVD heeft met name vragen over de transitievergoeding. Een in het oog springende vraag (en iets wat wij ons ook al afvroegen) is waarom het eigenlijk een "transitievergoeding" heet, nu niets er op wijst dat die vergoeding de transitie van de werknemer naar ander werk stimuleert. Een meer inhoudelijke vraag is waarom de werknemer die vergoeding niet krijgt als hij zelf ontslag neemt – als het echt gaat om het bevorderen van mobiliteit, dan zou dat wellicht wel in de rede liggen (antwoord, volgens mij: omdat de vergoeding niet is bedoeld vertrek bij de werkgever te stimuleren, maar om bij gedwongen vertrek de werknemer te stimuleren snel ander werk te vinden – wat vraag 1 weer actueel maakt).

De PvdA snijdt een reëel probleem aan: de verkorting van de periode voor tijdelijke contracten zou wel eens versneld tot ontslag van tijdelijke krachten kunnen leiden, in plaats van het bevorderen van de instroom naar vaste contracten. Dat gevaar is inderdaad niet denkbeeldig, zeker niet als – zoals algemeen wordt verwacht – de vaste ontslagvergoeding het ontslag eerder lastiger dan makkelijker gaat maken. De PvdA-fractie heeft verder vragen over het nog steeds ingewikkelde ontslagstelsel, kritiek die ook wel uit andere richtingen is gekomen. Dat zal naar verwachting er nog niet toe leiden dat het duale ontslagstelsel nu of volgend jaar wordt afgeschaft, maar ooit zal dat wel gebeuren.

De oppositie heeft soortgelijke vragen, maar lijkt niet van zins om het voorstel onderuit te halen. D66 opent zelfs met complimenten aan het kabinet.

Opmerkelijk is dat vrijwel alle partijen de regering vragen in te gaan op kritiek die van buitenaf op het wetsvoorstel is gekomen, met name van de kant van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en vooraanstaande arbeidsrechtjuristen als prof. Stephan Sagel. De Eerste Kamer vraagt een antwoord op een termijn van vier weken, en ook wij zien met belangstelling uit naar dat antwoord. Zoals gezegd, een wijziging van het voorstel zien we er niet snel uit komen, maar allicht geeft het weer wat helderheid op de punten die voor ons ook nog steeds onduidelijk zijn.

Kortom: wordt vervolgd.

Auteur: Arco Siemons

Bron: Wieringa advocaten

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.