Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 02/05/2017 - Nieuws

Wijzigingen arbowet per 1 juli 2017

Nieuws

Op 1 juli 2017 treden de aangekondigde wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking. Doel van de wijzigingen is volgens het wetsvoorstel de betrokkenheid van werkgevers én werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en om de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts te vergroten.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

 • Iedere werkgever is verplicht om met ‘zijn arbodienst’ een basisovereenkomst te sluiten dat aan de volgende wettelijke minimumvereisten moet voldoen:
  • toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie;
  • deskundige begeleiding bij ziekte;
  • aanbieden van de mogelijkheid tot een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan werknemers;
  • (voor zover relevant) het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen;
  • bieden van doeltreffende toegang voor de consultatie van de bedrijfsarts door de werknemer;
  • bevordering van de mogelijkheden van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie)voor handhaving.
 • De preventiemedewerker binnen een onderneming krijgt een grotere rol bij het opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE&E)en het (adviseren over het) uitvoeren van het binnen de onderneming gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Als er een Ondernemingsraad (OR) is:
  •  krijgt de OR instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker;
  • moet de arbodienst nauw samen te werken met de OR waar het gaat om de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid.
 • De bedrijfsarts heeft het recht iedere werkplek te beoordelen en te adviseren over preventieve verzuimmaatregelen.
 • Alle werknemers kunnen rechtstreeks in contact komen met de bedrijfsarts via het zogenoemde ‘open spreekuur’;
 • Iedere werknemer heeft recht op een second-opinion bij een andere bedrijfsarts.
 • De Inspectie:
  • gaat de aanwezigheid van basiscontract controleren;
  • krijgt ruimere mogelijkheden bij de handhaving en het sanctioneren van tekortkomingen en overtredingen.

Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met uw arbodienst teneinde te controleren of uw arbo-contract aan de wettelijke minimum eisen voldoet en de rol van uw preventiemedewerker juist is vastgelegd in de RI&E.

Bron: www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.