Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 07/10/2020 - Salaris

Bonus zorgprofessionals

Salaris

De regeling voor de betaling en declaratie van de zorgbonus is op 17 september 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Wij geven u een korte samenvatting:

Wie komen in aanmerking?

 1. De zorgaanbieder dient op 1 september 2020 in het handelsregister te zijn ingeschreven, met tenminste twee werkzame personen en met een hoofd- of nevenactiviteit met daarbij een SBI-code die voorkomt op de gepubliceerde lijst.
 2. In de lijst zijn onder andere de volgende codes opgenomen:

  47.73 Apotheken
  86.21 Praktijken van huisartsen
  Tandheelkundige praktijken komen niet op de lijst voor.

 3. Er geldt een salarisgrens op basis van salarisschalen. Werknemers vallend onder de cao apotheken en de cao huisartsenzorg komen op basis van deze salarisgrens allemaal in aanmerking voor de zorgbonus. Volgens de nu bekende informatie voldoen ook apothekers in loondienst aan de salarisgrens (het jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering dat hoort bij periodiek 0 van de salarisschaal waarin de medewerker is ingedeeld mag niet meer bedragen dan € 73.000).
 1. Het is aan de zorgaanbieders om te bepalen welke werknemers en derden tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en daarmee in aanmerking komen voor de zorgbonus.
 2. Stagiaires, coassistenten en vrijwilligers komen niet aan aanmerking voor de zorgbonus.

 

Betaling

 1. De werkgever dient de bonus (€ 1.000 netto) aan de zorgprofessionals te betalen. Ons inziens kan dat door betaling via de salarisadministratie of rechtstreeks aan de zorgprofessional, waarbij betaling via de salarisadministratie onze voorkeur heeft. Voor de betaling verzoeken wij u een opgave te doen van de medewerkers die daarvoor in aanmerking komen. Wij verrichten geen verwerking zonder uw opdracht.
 2. De werkgever wijst de bonus aan als eindheffingsbestanddeel in de werkkostenregeling (verplicht). De betaalde bedragen dienen opgegeven te worden als betalingen in de werkkostenregeling.
 3. Indien de vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt overschreden, wordt ook subsidie verleend voor de te betalen eindheffing met een maximum van € 800 per bonus van € 1.000.

 

Subsidie

 1. De werkgever vraagt subsidie aan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 2. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 oktober tot en met 29 oktober 2020 23:59 uur. Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.
 3. Bij de aanvraag dient een aantal gegevens te worden opgegeven.
 4. De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening.
 5. Er geldt een bewaarplicht voor de administratie en de daartoe behorende bescheiden van 10 jaar na vaststelling van de subsidie.
 6. De zorgbonus wordt zo spoedig mogelijk, maar binnen vijf maanden na de dagtekening van de subsidieverlening aan de zorgprofessional uitgekeerd.
 7. Bij subsidies tot € 25.000 toont de zorgaanbieder op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen. De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld.
 8. Voor de subsidievaststelling van subsidies van € 25.000 tot € 125.000, dient de zorgaanbieder een aanvraag in voor de vaststelling van de subsidie binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht.
 9. Voor de vaststelling van subsidies vanaf € 125.000 is tevens een accountantsverklaring vereist.

Verdere toelichting kunt u vinden in de Staatscourant van 17 september 2020 en in de Handreiking Zorgbonus Covid-19.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.