Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 31/03/2020 - Salaris

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Salaris

Met ingang van 1 april 2020 om 7.00 uur kunt u
een compensatie van de door u betaalde transitievergoeding aanvragen. In het
stappenplan van het UWV vindt u tips voor het invullen van de aanvraag.

De coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie
transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Aanvragen is
mogelijk, vanaf 1 april 2020 om 7.00 uur. De aanvraagtermijn wordt niet
verlengd. Wel heeft het UWV aangegeven dat zij er alles aan doen om de
aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen. Voor de aanvraag compensatie
transitievergoeding is er géén spoedprocedure. Aanvragen kunnen niet met
voorrang worden beoordeeld, ook niet bij bijvoorbeeld financiële problemen door
de coronacrisis.

Stap 1: controleer de instellingen voor
eHerkenning

Voor u start met uw aanvraag, controleert u uw
instellingen in eHerkenning. Om de aanvraag compensatie transitievergoeding te
kunnen doen, heeft u een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/Indienen
ontslagaanvraag’. Heeft u nog geen (juiste) eHerkenning? Dan moet u deze
aanvragen.

In de online beheermodule van uw leverancier van eHerkenning kunt u zelf
diensten aanvragen en wijzigen. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden van
de beheermodule. Kunt u geen gebruikmaken van eHerkenning, omdat u zich niet
kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Neem dan contact op met UWV
Telefoon Werkgevers 088 –
898 92 95.

Stap 2: documenten verzamelen

Voor de beoordeling van uw aanvraag voor compensatie van de
transitievergoeding heeft het UWV het ingevulde aanvraagformulier (vanaf 1
april 2020) en bewijsstukken nodig. Die kunt u als bijlage in het
werkgeversportaal uploaden en meesturen.

Met de informatie die het UWV van de werkgever ontvangt moeten zij kunnen
vaststellen:

 • dat er een arbeidsovereenkomst was;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst
  was;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is
  gegaan;
 • op welke datum de 104 weken ziekte is
  bereikt;
 • dat er een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de transitievergoeding is berekend.

Verplichte documenten

De volgende documenten heeft het UWV altijd nodig als bijlagen bij uw
aanvraag:

 • De arbeidsovereenkomst. Als u deze niet
  meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst
  staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de
  werknemer in dienst trad.
 • Bewijs van einde van de
  arbeidsovereenkomst. Dat kan de beëindigingsovereenkomst of
  vaststellingsovereenkomst zijn, maar ook de uitspraak van de rechter of de
  opzeggingsbrief.
 • Uw berekening van de hoogte van de
  transitievergoeding en loonstroken. Die berekening is nodig om de hoogte van de
  compensatie te bepalen. Het gaat dan om de transitievergoeding waar de
  werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Dit
  kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat u heeft afgesproken met uw
  werknemer.
 • Bewijs dat de volledige
  transitievergoeding betaald is en op welke datum. Dit kan bijvoorbeeld een
  bankafschrift zijn. Als de vergoeding in delen is betaald, stuur dan van alle
  betalingen een betaalbewijs.
 • De loonstrook van de periode vóór de
  datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was;
 • De loonstrook van de periode waarin het
  opzegverbod wegens ziekte voorbij is.

Aanvullende documenten in bijzondere
situaties

In sommige situaties zijn extra documenten nodig voor de aanvraag van
compensatie van de transitievergoeding.

 • Zijn er van de transitievergoeding
  inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken, dan moeten de volgende bijlagen
  mee worden gestuurd:

  • een schriftelijke instemming van de
   werknemer tot verlaging van de transitievergoeding door inzetbaarheidskosten
   en/of transitiekosten;
  • het betaalbewijs van de gemaakte
   inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
 • Heeft u of het bedrijf dat u heeft
  overgenomen (uw rechtsvoorganger) eerder een transitievergoeding aan de
  werknemer betaald, bijvoorbeeld omdat de werknemer eerder een tijdelijk
  contract had bij u? Dan wil het UWV een betaalbewijs van deze eerdere transitievergoeding
  zien, zoals een bankafschrift.
 • Was de werknemer dienstverlener aan huis
  in dienst bij een particulier? Dan wil het UWV ook een loonstrook van de
  laatste maand waarin loon is betaald zien. Het gaat hier om iemand die minder
  dan 4 dagen per week onder andere huishoudelijk werk heeft verricht.
 • Was de werknemer tijdens de duur van het
  contract volledig of voor een deel jonger dan 18 jaar? Dan dient een overzicht
  van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar
  te worden bijgevoegd.
 • Heeft uw werknemer tijdens het
  opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag
  ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de
  overwerktoeslag staat ontvangen. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van dit
  opzegverbod.
 • Heeft uw werknemer tijdens het
  opzegverbod wegens ziekte, (wisselende) winstuitkering en/of bonus(sen)
  ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken waarop de winstuitkering of
  bonus(sen) staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van dit opzegverbod
  ontvangen.

Stap 3: vraag de compensatie aan

Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1
april 2020 om 07.00 uur op het werkgeversportaal. U logt in op het
werkgeversportaal met eHerkenning.

De beoordeling

De duur van de beoordeling van uw aanvraag hangt af van uw situatie.
Daarbij kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor
uw (ex-)werknemer.

Als het opzegverbod wegens ziekte vóór 1 april 2020 is geëindigd, moet het
UWV binnen 26 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er
recht op compensatie dan moet het UWV deze binnen 6 weken na de datum van de
beslissing betalen.

Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie dan moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing worden betaald.

Bron: Salarisnet.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.