Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 29/03/2017 - Salaris

Update: Hoe staat het met de cao Apotheken?

Salaris

Update 28 maart 2017:
De eenmalige uitkering dient in april 2017 te worden betaald. Alle werknemers die in april 2017 bij u in dienst zijn, hebben recht op deze eenmalige uitkering.
Dat geldt ook voor werknemers die in 2015 nog niet bij u in dienst waren, maar wel in dienst zijn geweest bij een apotheek die onder de werkingssfeer van de Cao Apotheken valt. Het is voor deze situatie, volgens cao partijen, raadzaam om de werknemer te vragen om de jaaropgave over 2015 te verstrekken, zodat wij de hoogte van de eenmalige uitkering kunnen berekenen.

Update 13 maart 2017:
De achterban van werkgevers en werknemers hebben het onderhandelaarsakkoord in meerderheid aangenomen. De algemeen verbindendverklaring is aangevraagd bij het Ministerie.
Onze softwareleverancier moet de wijzigingen nog doorvoeren. Wij verwachten daarom dat de nabetaling en de eenmalige uitkering in de salarisproductie april kunnen worden verwerkt.

Artikel 10 maart 2017:
Op 14 februari 2017 heeft de VZA laten weten dat er een onderhandelaarsakkoord is gesloten over de cao Apotheken. Het akkoord houdt onder andere het volgende in:

–         loonsverhoging van 1% per 1 maart 2016;
–         loonsverhoging van 0,75% per 1 september 2016;
–         loonsverhoging van 0,675% per 1 april 2017;
–         een eenmalige uitkering van 1,25% voor werknemers die in april 2017 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de cao valt. De grondslag waarover de uitkering wordt berekend is het bruto jaarsalaris 2015.

De achterbannen van de werkgevers en werknemers zijn nu aan zet. Als zij akkoord zijn met het onderhandelaarsakkoord, is er sprake van een nieuwe cao.
De wijzigingen worden in de salarisadministratie doorgevoerd nadat de achterbannen groen licht hebben gegeven en nadat onze softwareleverancier de programmatuur heeft aangepast.

De salarisverhoging over 2016 wordt als nabetaling in de salarisadministratie 2017 verwerkt.
Wij houden u via onze website op de hoogte van de stand van zaken.

De eenmalige uitkering 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.