Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 13/02/2018 - Salaris

Opschorting handhaving wet DBA tot 1 januari 2020

Salaris

Was de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding een dienstbetrekking is, inmiddels is duidelijk dat met deze wet dit doel niet zal worden gerealiseerd.
Na een eerder opschorting van de handhaving tot 1 juli 2018 hebben  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Snel van Financiën, in een gezamenlijke brief met de titel “Roadmap vervanging DBA” aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de opschorting van de handhaving is verlengd tot 1 januari 2020.
Concreet wil dit zeggen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen mocht geconstateerd worden dat toch sprake is van een dienstbetrekking.
Wel worden de mogelijkheden van de Belastingdienst op handhaving bij (evident) kwaadwillenden met ingang van 1 juli 2018 verruimd. De bedoeling van van de uitbreiding van de handhavingsmogelijkheden is dat het kabinet het oneigenlijk voordeel voor opdrachtgevers wil beperken en oneerlijke concurrentie wil voorkomen.

Voor handhaving is vereist dat de Belastingdienst kan bewijzen dat aan de volgende drie criteria is voldaan:
1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;

2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;

3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Onder evident kwaadwillenden dient volgens de bewindslieden te worden verstaan de kwaadwillenden “die opereren in de context van opzet, fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting".

Het streven is om per 1 januari 2020 nieuwe wet- en regelgeving in werking te laten treden.

Bron: www.Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.