Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 23/04/2020 - Salaris

Overwerk en premiedifferentiatie – lage premie in 2020 niet herzien

Salaris

De bepaling
dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben
overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afdragen wordt voor 2020 voor alle
werkgevers opgeschort.    

30%-herzieningssituatie

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers
met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste
werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt.

Veel overwerk

Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het
coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de
Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft
toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen.

Generieke uitzondering

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over
het kalenderjaar 2020 op basis van de 30%-herzieningssituatie de lage WW-premie
niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk
is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 een generieke
uitzondering te maken voor de 30%-herzieningssituatie.

Een generieke oplossing die voor alle werkgevers geldt, voorkomt daarnaast
onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.

Let op: werkgevers hoeven dus niet over het jaar 2020 de WW-premie op grond van de 30%-herzieningssituatie te herzien. Het Besluit Wfsv wordt hiertoe tijdelijk aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

Bron: Salaris Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.