Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 02/04/2015 - Salaris

Personeelsfeesten en de werkkostenregeling

Salaris

Mede door wisselende berichtgeving vanuit de overheid, blijft het worstelen met de personeelsfeesten in de werkkostenregeling. Een overzicht:

Besluit van 23 juni 2014:
voor een personeelsfeest, receptie, jubileumfeest of dergelijke bijeenkomsten op een plaats waar de werkgever doorlopende arboverantwoordelijkheid heeft, geldt een nihilwaardering.

Antwoord op Kamervragen 5 december 2014:
indien het bedrijfsuitje plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking (dus zakelijk is), is de gerichte vrijstelling voor reis- en verblijfkosten van toepassing. Als het feest een overwegend consumptief karakter heeft, is de vrijstelling niet van toepassing.
Een uitje kan worden gesplitst in een deel dat betrekking heeft op reis- en verblijfkosten die geacht worden plaats te vinden in het kader van een dienstbetrekking en een deel dat geacht wordt betrekking te hebben op een feest (consumptief).

Besluit van 29 december 2014:
personeelsfeest op de werkplek is belast, behoudens consumpties die geen maaltijd zijn of deel uitmaken van een maaltijd. Een maaltijd moet worden gewaardeerd op € 3,20 per persoon.

Webinar Belastingdienst 3 februari 2015:
alle reis- en verblijfkosten van personeelsuitjes zijn gericht vrijgesteld. Ieder personeelsuitje wordt geacht plaats te vinden in het kader van de dienstbetrekking.

Website Belastingdienst half maart 2015:
Antwoord op een vraag van een werkgever:
‘Bij de beoordeling van het karakter van een extern gehouden activiteit is de invulling van het totale programma doorslaggevend. Overheerst het zakelijke karakter, dan geldt voor de totale kosten van de activiteit de gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf en reiskosten.

Een teamuitje heeft normaal een consumptief karakter en is dan belast loon. Bij paintballen is dat zeker het geval. De kosten van het paintballen en het diner zijn dan belast loon. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.’

En nu?
Uitgaande van het handboek loonheffingen 2015 en de publicatie van antwoorden op vragen op de website van de Belastingdienst, adviseren wij het volgende:

 1. Stel vast waar het personeelsfeest plaatsvindt:
  1. Op een externe locatie;
  2. Op een locatie waar de werkgever doorlopende arboverantwoordelijkheid heeft.
 2. Indien op een locatie waar de werkgever doorlopende arboverantwoordelijkheid heeft:
  1. Consumpties die geen maaltijd zijn of geen deel uitmaken van een maaltijd, zijn vrijgesteld;
  2. Maaltijden moeten worden gewaardeerd op € 3,20 per persoon. Dit is belast loon voor de werknemer of mag onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht;
  3. Optredens van artiesten e.d. zijn belast loon voor de werknemer of mogen onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht.
 3. Personeelsfeest vindt plaats op een externe locatie:
  1. Stel vast of het feest of reis plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking (zakelijk is). De gerichte vrijstelling voor reis- en verblijfkosten is van toepassing. Kosten voor theaterbezoek e.d. zijn loon voor de werknemer of mogen onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht;
  2. Indien het feest of de reis een overwegend consumptief karakter heeft, zijn alle kosten loon voor de werknemer of mogen onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht;
  3. Een deel van het feest of de reis is in overwegende mate (meer dan 50%) zakelijk. Er mag een ‘knip’ worden aangebracht in de behandeling van de kosten. Voor het deel dat als ‘zakelijk’ wordt aangemerkt, geldt hetgeen genoemd is onder 3a. Voor het consumptieve deel geldt hetgeen genoemd is onder 3b.

 

Bronnen:
Belastingzaken 2015-2, bladzijden 18 en 19
Handboek loonheffingen 2015
Website Belastingdienst

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.