Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 31/01/2023 - Salaris

Rittenregistratie voldoet niet aan wettelijke eisen: naheffingsaanslag terecht

Salaris

De rittenregistratie van de leaseauto voldoet niet aan de eisen. Onder meer de adressen van bestemmingen en vertrekpunten ontbreken. De naheffingsaanslag is terecht.

De inspecteur van de Belastingdienst heeft aan de werknemer over het jaar 2017 een naheffingsaanslag loonheffingen en een verzuimboete opgelegd. Volgens de inspecteur voldoet de door de werknemer overlegde rittenregistratie voor de auto van de zaak niet aan de wettelijke vereisten en is de werknemer er daarom niet in geslaagd om aan te tonen dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden met de door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto. Volgens de rechtbank heeft de inspecteur de naheffingsaanslag en de verzuimboete terecht en naar de juiste bedragen opgelegd.

Wat is de situatie?

De inspecteur heeft op verzoek van de werknemer bij beschikking van 14 december 2016 een ‘verklaring geen privé gebruik auto’ aan de werknemer afgegeven.

De werknemer heeft een auto ter beschikking gesteld gekregen van zijn werkgever. Over de waarde van deze auto is door de werkgever van de werknemer gedurende het jaar 2017 geen loonheffing ingehouden.

Bij brief van 4 juni 2019 heeft de inspecteur ter controle op de afgegeven verklaring geen privé gebruik de werknemer verzocht om over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 een vragenformulier ‘Loonheffingen Geen privégebruik auto’ in te vullen en, als de werknemer daarover beschikt, een rittenregistratie te overleggen.

Rittenregistratie voldoet niet

Omdat volgens de inspecteur de rittenregistratie niet voldoet aan de wettelijke eisen, heeft de inspecteur met dagtekening 16 december 2020 aan de werknemer de naheffingsaanslag over het jaar 2017 opgelegd naar een bedrag van € 5.312. Daarbij is een verzuimboete opgelegd van € 1.328 en is € 460 aan belastingrente in rekening gebracht.

Bij uitspraak op bezwaar heeft de inspecteur de verzuimboete verminderd naar een bedrag van € 531.

In geschil is of de naheffingsaanslag en de verzuimboete terecht en naar het juiste bedrag zijn opgelegd.

Privégebruik auto

Ingevolge artikel 13bis, eerste lid, van de Wet LB moet een voordeel in aanmerking worden genomen wanneer een auto ook voor privédoeleinden aan een werknemer ter beschikking is geteld. Daarbij wordt een auto geacht voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, tenzij blijkt dat de auto op kalenderbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Geen bijtelling

Het vierde lid van artikel 13bis van de Wet LB bepaalt dat als uit een rittenregistratie of anderszins blijkt dat de auto op kalenderbasis niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt er geen bijtelling plaatsvindt. Dit houdt in dat een bijtelling alleen achterwege blijft als de werknemer overtuigend kan aantonen dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Op de werknemer rust in deze aldus een verzwaarde bewijslast.

Rittenregistratie

Op grond van artikel 13bis, zevende lid, van de Wet LB, in samenhang bezien met artikel 3.13 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, moet een rittenregistratie ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • merk, type en kenteken van de auto;
 • periode van terbeschikkingstelling van de auto;
 • per rit:
  1 datum;
  2 beginstand en eindstand van de kilometerteller;
  3 beginadres en eindadres;
  4 de gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke;
  5 het karakter van de rit.

Adressen ontbreken

Volgens de rechtbank voldoet de rittenregistratie van de werknemer niet aan de hiervoor genoemde eisen, nu onder meer de adressen van de bestemmingen en de vertrekpunten ontbreken. In het geval dat de gereden route afweek van de gebruikelijke route heeft de werknemer dit niet vermeld in de rittenregistratie. Hij heeft aangegeven voor veel voorkomende ritten vaste afstanden te noteren. Daarnaast wijken de kilometerstanden op de door de werknemer overlegde garagebonnen af van de kilometerstanden in de rittenregistratie.

Voor rekening en risico werknemer

Dat de werknemer, zoals hij heeft gesteld, niet wist dat hij zo nauwkeurig moest zijn bij het bijhouden van de rittenregistratie, komt voor zijn rekening en risico. De werknemer wilde immers gebruik maken van een belastingvoordeel en dan had het ook op zijn weg gelegen om zich te verdiepen in de voorwaarden, zoals het moeten bijhouden van een nauwkeurige rittenadministratie.

De werknemer heeft ook niet op andere wijze aangetoond dat met de auto minder dan 500 kilometer privé is gereden. Dat hij in privé beschikte over een andere auto is daartoe onvoldoende. De aanwezigheid van andere vervoersmiddelen sluit niet uit dat (ook) met de auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar in privé wordt gereden.

Naheffingsaanslag terecht

De naheffingsaanslag wegens privégebruik van de auto is daarom terecht opgelegd. De stelling van de werknemer dat de regeling oneerlijk en onrechtvaardig uitpakt, kan niet tot een ander oordeel leiden.

Verzuimboete

Wanneer iemand gebruik maakt van een fiscaal gunstige regeling, mag worden verwacht dat hij zich op de hoogte stelt van de daaraan gekoppelde administratieve verplichtingen. De inspecteur heeft de boete gematigd tot een bedrag van € 531. De werknemer heeft geen feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt die de conclusie rechtvaardigen dat de boete verder moet worden gematigd. De rechtbank acht de boete dan ook passend en geboden.

Bron: Salaris Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.