Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 10/06/2024 - Salaris

Subsidie praktijkleren vanaf 3 juni aan te vragen

Salaris

Als de werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt, kan hij daarvoor subsidie krijgen. De subsidie praktijkleren is aan te vragen vanaf 3 juni tot en met 17 september 2024.

Bij het aanbieden van praktijk- of werkleerplaats, kan de werkgever via de Subsidieregeling praktijkleren een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

De werkgever kan maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats krijgen.

Vanaf maandag 3 juni tot en met dinsdag 17 september is de subsidie praktijkleren aan te vragen.

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie;
  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.

Onderstaande tijdlijn geeft je een globaal overzicht van het proces van de regeling.

Alle op tijd ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is in een onderwijscategorie, verdeelt RVO het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Voorwaarden

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per onderwijscategorie.

Administratie

RVO verwacht dat de werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kunt verstrekken. RVO voert steekproefsgewijs controles uit. De werkgever moet onder meer van elke student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle

Aanvullende subsidie

Voor een aantal sectoren is aanvullende subsidie (toeslag) beschikbaar. Het gaat om een toeslag voor een mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Lees meer over deze toeslag

Verlenging Subsidieregeling

De verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren is op 31 oktober 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat de werkgever tot en met studiejaar 2027-2028 jaarlijks subsidie kan aanvragen. Er is een belangrijke wijziging in de voorwaarden.

Vanaf studiejaar 2023-2024 komt de werkgever alleen in aanmerking voor subsidie als er voor de leerlingen/studenten, waarvoor hij subsidie aanvraagt, een inschrijving aanwezig is in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Raadpleeg de veelgestelde vragen

Subsidieregeling praktijkleren op RVO.nl

 

Bron: Salaris Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.