"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Brief stichting PAWW aan apotheken

18 / 12 / 2018
Salaris

De stichting PAWW heeft brieven gestuurd over de aanmelding van apotheken bij de stichting. Van de KNMP hebben wij hierover het volgende vernomen:

Lees verder

Vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) nogmaals uitgesteld.

10 / 12 / 2018
Salaris

De vervangende regelgeving voor de Wet DBA is opnieuw uitgesteld voor tenminste één jaar. Invoering voor 1 januari 2022 valt niet te verwachten.

Lees verder

Loonkostenvoordelen: kalendermaand wijzigt naar maand

22 / 11 / 2018
Salaris

Voor loonkostenvoordelen (LKV) wijzigt de voorwaarde ‘kalendermaand’ in ‘maand’. Voor LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden hoeft de werknemer pas op de 1e dag van de dienstbetrekking aan de voorwaarden te voldoen. Bovenstaande wetswijziging gaat in op 1 januari 2019. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt UWV alle aanvragen vanaf 1 oktober 2018 aan de hand van deze gewijzigde voorwaarde.

Lees verder

Herhaald bericht! Subsidieregeling praktijkleren (BBL). Aanvragen tot 17 september 2018 17.00 uur.

15 / 08 / 2018
Salaris

Vanaf 2 juni 2018 kunt u bij RVO.nl de subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2017/2018. Het uiterste tijdstip van aanvragen is 17 september 2018 17.00 uur. Aanvragen die RVO.nl na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.