"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Pro forma (salaris)berekeningen 2019 beschikbaar

26 / 02 / 2019
Salaris

Met ingang van vandaag is pro forma salarisberekeningen 2019 beschikbaar. U vindt dit Excel-document op de pagina Tools bij Downloads. Bij de salarisberekeningen is een extra rubriek toegevoegd: het woonland.

Lees verder

Stichting PAWW, moet het nu echt op deze manier?

25 / 02 / 2019
Salaris

Vanaf half december 2018, het moment dat deelname voor de cao Apotheken aan PAWW verplicht werd, zijn werkgevers en wij druk in de weer geweest om uit te zoeken hoe dat allemaal moet: verplichtstelling, registreren, aangifte doen, betalen.

Lees verder

Adviessalarissen apothekers per 1 maart 2019

22 / 02 / 2019
Salaris

Het overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties heeft niet geleid tot een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De VZA heeft echter gemeend een advies voor een eenzijdige loonsverhoging te moeten geven. De salarisverhoging bedraagt 2,25% met ingang van 1 maart 2019. Dit advies geldt voor de leden van de VZA en de werkgever is vrij om dit advies wel of niet op te volgen.

Lees verder

Vanaf 2020 verruiming vrije ruimte in de werkkostenregeling

5 / 02 / 2019
Salaris

De ministerraad heeft besloten om de vrije ruimte in de werkkostenregeling te verhogen. De verruiming levert vooral een voordeel voor het mkb op.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.