Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 18/10/2019 - Salaris

Werkgever beheert sleutels bedrijfswagen, toch terbeschikkingstelling

Salaris

Ook al
beheert een werkgever de sleutels van een bedrijfswagen, dan nog kan de rechter
oordelen dat er fiscaal gezien sprake is van terbeschikkingstelling aan de
werknemer. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd oordeel van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch. Als vervolgens niet aannemelijk wordt gemaakt dat de
werknemers minder dan 500 privékilometers op jaarbasis met de auto rijden moet
de werkgever de bijtelling toepassen.

De zaak draaide
om een exploitant van een tankstation met een shop en de verhuur van
vervoermiddelen. De ondernemer had enkele VW Transporter-busjes die hij soms
verhuurde, maar die ook regelmatig door werknemers gebruikt werden. De fiscus
stelde zich na een boekenonderzoek op het standpunt dat de busjes ter
beschikking waren gesteld en legde naheffingsaanslagen loonheffingen op.

Werknemers konden vrijelijk over
Transporter beschikken

Het Hof is,
met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2015, nr. 13/04993
(ECLI:NL:HR:2015:1360), met de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van oordeel dat
de Inspecteur, op wie de bewijslast rust, aannemelijk heeft gemaakt dat de
Transporter aan de werknemers ter beschikking is gesteld. Uit een verklaring
van de voormalige bedrijfsleider blijkt namelijk dat de werknemers vrijelijk
over de Transporter konden beschikken omdat die bedrijfsleider slechts het
beheer over de autosleutels uitoefende. Niet was schriftelijk vastgelegd dat de
werknemers de Transporter niet voor privédoeleinden mochten gebruiken, noch
werd door de bedrijfsleider dan wel door anderen op (mogelijk) privégebruik
gecontroleerd. Onder deze omstandigheden is het Hof van oordeel dat de
Transporter de werknemers feitelijk ter beschikking stond.

Niet voldaan aan tegenbewijsregeling

Uitgaande
van deze terbeschikkingstelling vloeit uit de regeling van artikel 13bis Wet LB
voort dat vermoed wordt dat de Transporter ook voor privédoeleinden ter
beschikking is gesteld en dat dit voordeel tot het loon dient worden te gerekend
tenzij de ondernemer aan de tegenbewijsregeling voldoet. Met de ondernemer is
het Hof van oordeel dat de ondernemer het verzwaarde tegenbewijs dat de
Transporter op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor
privédoeleinden wordt gebruikt niet heeft geleverd.

Bron: Accountancy Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.