Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 16/11/2012 - Salaris

Werkkostenregeling: verplichte invoering per 1 jan

Salaris

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Bedoeling van de regeling is dat de gevolgen voor de loonheffingen van kostenvergoedingen en verstrekkingen aan werknemers administratief eenvoudiger kunnen plaatsvinden.

In beginsel behoren alle vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking tot het loon, tenzij sprake is van:

  • intermediaire kosten;
  • verstrekkingen met een zogenoemde nihilwaardering
  • vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Deze aangewezen vergoedingen en verstrekkingen vullen de zogenoemde vrije ruimte van maximaal 1,4% van het totale fiscale loon, tenzij deze vergoedingen of verstrekkingen gericht zijn vrijgesteld. Indien het bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen meer bedraagt dan de genoemde 1,4% van de loonsom, is het meerdere belast door middel van een eindheffing tegen een tarief van 80%.
Het percentage voor de forfaitaire ruimte wordt in 2013 verhoogd tot 1,6%. Aangekondigd is dat het percentage oploopt tot 2,1% in 2014.

Bij wijze van overgangsregeling is het werkgevers/inhoudingsplichtigen toegestaan om de werkkostenregeling tot 1 januari 2014 nog niet toe te passen. In dat geval gelden de wettelijke bepalingen van de Wet Loonbelasting, zoals deze luidden op 31 december 2010 met uitzondering van de regeling voor de vergoeding ter zake van personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele personeelsvoorzieningen. Deze vergoeding is slechts vrijgesteld voor zover deze niet meer bedraagt dan € 454 per werknemer per jaar.

Bedoeling van de overgangsregeling is om de werkgevers/ inhoudingsplichtigen een ruime termijn te geven om de arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers te passen. Hoewel de overgangsregeling ook in 2013 nog geldt, attenderen wij u nogmaals op de verplichte toepassing van de werkkostenregeling vanaf 1 januari 2014. Als werkgever heeft u nog ruim een jaar de tijd om het arbeidsvoorwaardenpakket van uw medewerkers aan te passen. In de praktijk zal dit een heroverweging vergen van de zaken die een werkgever aan zijn personeel wil vergoeden of verstrekken.

Een dergelijke heroverweging kan ook gevolgen hebben voor de tekst van arbeidscontracten, personeelsreglementen of –handboeken en wellicht moet het personeel ook nader geïnformeerd worden over wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. Omdat dit een tijdsintensieve kwestie is, menen wij dat het goed is nogmaals uw aandacht voor de werkkostenregeling te vragen.

Informatie over de regeling is (o.a.) te vinden op onze website en de website van de belastingdienst. Om een indicatie te krijgen van de gevolgen, staat op de pagina ‘Downloads’ van onze website een rekenmodule ‘Berekening t.b.v. werkkostenregeling’.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.