Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 21/04/2020 -

Disclaimer website

Algemeen

Hieronder staan de voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de website van b+p Belastingadviseurs en van de informatie en applicaties daarop.

Door bezoek aan dit deel van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee ook in te stemmen.

Informatie

De informatie op deze website is slechts algemeen van aard. Om die reden is deze niet bedoeld of geschikt als advies in specifieke situaties, waardoor daaraan derhalve ook geen rechten kunnen worden ontleend.

De informatie op de website van b+p Belastingadviseurs is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst, en wordt ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en/of niet actueel (meer) zijn, dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst, dan wel niet of niet geheel leesbaar zijn. b+p Belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website of daarop beschikbare informatie of documenten.

Beveiliging van informatie

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven, kan b+p Belastingadviseurs in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website van b+p Belastingadviseurs zullen gelden.

Sites van derden

De website van b+p Belastingadviseurs kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten. Deze websites van derden worden door b+p Belastingadviseurs niet gecontroleerd en/of onderhouden. b+p Belastingadviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van b+p Belastingadviseurs op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. – en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. –, berusten uitsluitend bij b+p Belastingadviseurs, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van b+p Belastingadviseurs niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen

b+p Belastingadviseurs behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van b+p Belastingadviseurs zijn algemene voorwaarden van toepassing.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.