Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 26/06/2015 - Financieel

Benchmark 1e kwartaal 2015, trends en ontwikkelingen

Financieel

De omzet laat in het eerste kwartaal 2015 een lichte stijging zien van € 7.000 bij een gelijkblijvende inkoop. De brutowinst stijgt derhalve ook met € 7.000. Naar onze mening kan de stijging van de omzet voor het belangrijkste deel worden toegeschreven aan het feit, dat de declaratie van de prestaties (eerste terhandstellingsgesprekken) in het eerste kwartaal 2014 in veel gevallen nog niet goed was ingeregeld. Wij vragen ons af of deze stijging stand houdt in het tweede kwartaal. Op basis van de administratie over het tweede kwartaal kunnen wij dat beeld in ieder geval niet bevestigen.

De kosten stijgen met ongeveer € 2.000. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van de personeelskosten. Per saldo resteert een stijging van het bedrijfsresultaat met € 5.000.  

In verband met voortschrijdend inzicht zijn vanaf het eerste kwartaal 2015 de preferentiekosten en de logistieke toeslag verantwoord onder de inkopen in plaats van onder de algemene kosten. De cijfers over 2014 zijn ter zake eveneens aangepast, teneinde de vergelijking zuiver te houden. Tot nu toe werd de benchmark vrijgegeven indien de gegevens van alle apotheken waren toegevoegd. Om sneller te kunnen rapporteren zal vanaf het tweede kwartaal de benchmark worden gepresenteerd indien de gegevens van een representatief aantal apotheken is ingelezen. Onze ervaring is, dat de toevoeging van meer apotheken geen grote verschuivingen in de uitkomsten laat zien. De benchmark wordt dan definitief indien alle apotheken zijn toegevoegd.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.