Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 17/09/2013 - Financieel

Benchmark 2e kwartaal 2013, trends en ontwikkelingen

Financieel

Nu we verder komen in het jaar 2013, komt er meer zicht op de resultaatontwikkeling van de gemiddelde Nederlandse openbare apotheek. Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2013 zien we een lichte verbetering van het bedrijfsresultaat. Enerzijds neemt de brutowinst toe, met name dankzij een beter 2e kwartaal. Anderzijds blijven de kosten ook toenemen. In procenten luiden de tussentijdse cijfers 2013 als volgt:

Brutowinst                         +   2,4%
Personeelskosten             +   1,0%
Diensten derden               + 10,7%
Huisvestingskosten           +   3,0%
Algemene kosten                   0,0%
ICT kosten                        +   2,1%
Autokosten                            0,0%
Afschrijvingen                   –    5,2%

Al met al een klein lichtpuntje. Blijft overeind dat de voorspelde hogere brutowinst door de betere zorgcontracten beperkt blijft tot nog niet de helft. Hier gaat de toename van de kosten weer vanaf. Per saldo is dan ook zeker géén sprake van enige compensatie voor de teleurstellende cijfers over 2012.
De eerste indicatieve cijfers over het 3e kwartaal geven nog géén aanleiding om positiever naar het jaar 2013 te kijken. Lijkt ons belangrijk om mee te nemen bij de nog af te sluiten contracten met Zorgverzekeraars over 2014.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.