Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 03/03/2017 - Financieel

Benchmark 4e kwartaal 2016, trends en ontwikkelingen

Financieel

Het jaar 2016 laat een stabiel beeld zien voor de benchmark apotheek. Uiteindelijk laat het gehele jaar 2016, met een daling van de omzet van 0,1% ten opzichte van 2015, een bijna gelijke omzet zien. De inkoop daalt met 1,1% ten opzichte van het gehele jaar 2015. De brutowinst stijgt als gevolg daarvan met € 12.000. De stijging van de brutowinst is in de loop van het jaar afgevlakt ten opzichte van de stijging in het eerste gedeelte van het jaar.

De kosten blijven in 2016 op het niveau van het jaar 2015. De kostendaling in het eerste en vierde kwartaal en de kostenstijgingen in het tweede en derde kwartaal resulteren op jaarbasis in een nauwelijks waarneembare daling van de kosten. Een daling is zichtbaar bij de personeelskosten en de huisvestingskosten, terwijl de diensten door derden en de automatiseringskosten een stijging met zich meebrengen.

Per saldo resteert over het jaar 2016 een stijging van het bedrijfsresultaat met € 13.000 ten opzichte van het jaar 2015.

De extra informatie, waarmee de benchmark in het vorige kwartaal is uitgebreid, is nu voor het eerst voor een heel jaar beschikbaar. In de samenvatting voorin het rapport is een vergelijking opgenomen van het gerealiseerde bedrijfsresultaat van uw apotheek en het bedrijfsresultaat van uw apotheek indien op uw apotheek de benchmarkcijfers van toepassing zouden zijn.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.