Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 26/02/2020 - Fiscaal

Fiscale gevolgen van de Brexit (overgangsregeling)

Fiscaal

De kersverse Staatssecretaris van Financiën –
Fiscaliteit en Belastingdienst, Hans
Vijlbrief, heeft eind januari 2020 via een besluit een toelichting gegeven op
de fiscale gevolgen van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 1 februari 2020 (het
Brexit-akkoord).

Onderdeel van het Brexit-akkoord is
de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens
deze overgangsperiode blijft het EU-gemeenschapsrecht voor het grootste deel
gelden waardoor nationaal overgangsrecht niet nodig is.

De inwoners van het Verenigd
Koninkrijk worden tijdens de overgangsperiode nog steeds beschouwd als inwoners
van een EU-lidstaat.

Dit betekent onder andere het
volgende:

 • Inwoners van het Verenigd Koninkrijk:
  • kunnen nog het gehele belastingjaar 2020 worden
   aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige;
  • behouden onder voorwaarden het recht op het
   belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke
   combinatiekorting;
 • Werkgevers kunnen de regelingen met betrekking tot het
  anoniementarief en de identificatieplicht ongewijzigd uitvoeren voor onderdanen
  van het Verenigd Koninkrijk.
 • De afdrachtvermindering zeevaart bedraagt voor een
  zeevarende, die in het Verenigd Koninkrijk woont, 40% van de loonsom.
 • De regeling afdrachtvermindering S&O blijft van
  toepassing op werkzaamheden die in het Verenigd Koninkrijk worden verricht.
 • De deelnemingsvrijstelling geldt ongewijzigd voor een
  deelneming in het Verenigd Koninkrijk.
 • Voor fiscale eenheden met een top- of
  tussenmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk verandert de regeling niet.
 • In het kader van voorkoming van dubbele belasting kan
  een in Nederland woonachtige werknemer in dienst van een in het Verenigd
  Koninkrijk gevestigde werkgever, gedurende het belastingjaar 2020, gebruik
  blijven maken van de onderworpenheidsfictie als aan de overige voorwaarden
  daarvoor is voldaan.
 • Bij het opleggen van een conserverende aanslag
  inkomstenbelasting bij emigratie naar het Verenigd Koninkrijk behoeft tot en
  met 31 december 2020 geen zekerheid te worden gesteld.
 • Een betalingsregeling voor exit-heffingen voor Inkomsten-
  of Vennootschapsbelasting blijft tot en met 31 december 2020 mogelijk voor
  inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Ook voor de indirecte belastingen geldt dat het Verenigd
Koninkrijk tot en met 31 december 2020 wordt behandeld als ware het een
lidstaat van de EU.

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.