Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 25/08/2017 - Fiscaal

Voor 1 oktober 2017 verzoek om teruggaaf buitenlandse Omzetbelasting over 2016

Fiscaal

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land Omzetbelasting hebben betaald, kunnen deze belasting terugvragen wanneer zij in dat land zelf geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2016 moet vóór 1 oktober 2017 zijn ingediend via de website van de Belastingdienst.
Verzoeken die later binnenkomen worden mogelijk niet meer in behandeling genomen. Houd er rekening mee dat voor een verzoek om teruggaaf inloggegevens nodig zijn. Wanneer het een eerste verzoek om teruggaaf van Omzetbelasting uit een ander EU-land betreft, moeten inloggegevens worden aangevraagd. Volgens de Belastingdienst kan het tot vier weken duren voordat de inloggegevens worden verstuurd. 

Voorwaarden verzoek teruggaaf
U kunt Omzetbelasting terugvragen uit een ander EU-land als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Uw onderneming doet in het EU-land waar de Omzetbelasting wordt teruggevraagd, geen aangifte voor de Omzetbelasting. Doet u in het buitenland wel zelf aangifte, dan kan de Omzetbelasting daar als voorbelasting in aftrek worden gebracht.
  • De Omzetbelasting heeft betrekking op goederen en diensten die voor met Omzetbelasting belaste bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. 

Verzoek om teruggaaf niet mogelijk
Een verzoek om teruggaaf van Omzetbelasting uit een ander EU-land is niet mogelijk in de volgende gevallen:

  • U bent geen ondernemer voor de Omzetbelasting.
  • Uw onderneming verricht uitsluitend vrijgestelde prestaties.
  • U heeft een ontheffing van administratieve verplichtingen.
  • U valt onder de landbouwregeling en voldoet niet aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling van agrarische goederen.

Behandeling verzoek
De Belastingdienst van het EU-land waar de Omzetbelasting wordt teruggevraagd reageert binnen vier maanden bij beschikking op het verzoek om teruggaaf. Een verzoek wordt afgekeurd of geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Als het verzoek wordt goedgekeurd, volgt de betaling uiterlijk binnen tien werkdagen na afloop van de termijn van vier maanden.

Bijlagen bij verzoek
Afhankelijk van het EU-land waar Omzetbelasting wordt teruggevraagd moeten mogelijk facturen of invoerdocumenten worden meegestuurd.

Op de website van de Belastingdienst is te vinden welke vereisten gelden per EU-land.

Bron: www.belastingdienst.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.