Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 17/01/2017 - Fiscaal

Wijzigingen inkomstenbelasting 2017

Fiscaal

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt 0,75% van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 bedraagt 2,35%.

Tabel woningforfait 2017

Woningwaarde Forfait
meer dan niet meer dan
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.060.000 0,75%
€ 1.060.000 € 7.950 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

Aftrek van betaalde (hypotheek)rente voor de eigenwoning in de vierde tariefschijf gaat tegen 50% in plaats van tegen het tabeltarief van 52%. Het percentage waartegen aftrek in de vierde tariefschijf wordt verleend daalt ieder jaar met 0,5%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning blijft onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 36.900 na ten minste 15 jaar premiebetaling;
Deze vrijstelling loopt op tot € 162.500 bij 20 jaar of meer premiebetaling.
De vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning geldt alleen voor op 1 januari 2013 bestaande gevallen.

Kamerverhuurvrijstelling
De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt € 5.069.

Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
Voor iemand die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie, dat is de jaarruimte, 13,8% van de premiegrondslag met een maximum van € 12.598.
De jaarruimte wordt verminderd met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve.
Wie in de voorgaande zeven jaar de jaarruimte niet of niet geheel heeft benut, kan gebruik maken van een aanvullende aftrek. Deze reserveringsruimte bedraagt 17% van de premiegrondslag in het jaar van aftrek met een maximum van € 7.110.
Voor wie aan het begin van het kalenderjaar van aftrek maximaal tien jaar jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd wordt dit maximum verhoogd tot € 14.039.
De premiegrondslag is het totaal van de winst uit onderneming, het resultaat uit werkzaamheden en het inkomen uit arbeid in het vorige jaar, met een maximum van € 103.317 en verminderd met de franchise ter grootte van € 12.032.
Voor tijdelijke oudedagslijfrenten mag het bedrag van de jaarlijkse uitkering niet hoger zijn dan € 21.312. Premies voor dergelijke lijfrenten zijn alleen aftrekbaar als de uitkeringen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt. 

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
De toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2017 9,8% van de winst, met een maximum van € 8.946 op jaarbasis. De toevoeging moet worden verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Als u als ondernemer voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen dat u op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van uw arbeidstijd aan uw onderneming besteedt. Door te voldoen aan het urencriterium heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek omvat:

  • de zelfstandigenaftrek;
  • de aftrek voor S&O-werk;
  • de meewerkaftrek;
  • de startersaftrek arbeidsongeschikten;
  • de stakingsaftrek.

Voor 2017 zijn alleen de bedragen van de aftrek S&O-werk zijn gewijzigd.
Deze aftrek bedraagt in 2017 € 12.522. Wie in een van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in deze periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek heeft toegepast, heeft recht op een verhoogde aftrek S&O-werk. De verhoging bedraagt € 6.264.

Tarieven en heffingskortingen

Tarieven box 1

Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd
€ 0 € 19.982 36,55% 18,65%
€ 19.982 € 33.791 40,8% 22,9%
€ 33.791 € 67.072 40,8% 40,8%
€ 67.072   52% 52%

Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt in de eerste twee schijven een lager tarief omdat zij geen AOW-premie hoeven te betalen.

Tarief box 2
Het tarief in box 2 blijft 25%.

Tarief box 3
Het belastingtarief in box 3 bedraagt 30% over een fictief rendement. Dat fictieve rendement wordt berekend over het vermogen in box 3 verminderd met de vrijstelling van € 25.000 per persoon.

Met ingang van 2017 zijn er drie rendementsschijven.

  • de eerste schijf tot een bedrag van € 100.000 kent een fictief rendement van 2,87%.
  • de tweede schijf van € 100.000 tot € 1.000.000 kent een fictief rendement van 4,6%
  • de derde schijf  voor vermogen vanaf € 1.000.000 kent een fictief rendement van 5,39%. 

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.254 waarbij de korting vanaf een inkomen van € 19.982 daalt tot nihil bij een inkomen van € 67.068.
Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 1.151.

De arbeidskorting bedraagt maximaal € 3.223 waarbij deze korting vanaf een inkomen van € 32.444 daalt tot nihil bij een inkomen van € 121.972.

De werkbonus bedraagt maximaal € 1.119. De minimale leeftijd voor de werkbonus is verhoogd van 62 naar 63 jaar.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt minimaal € 1.043. Vanaf een arbeidsinkomen van € 4.895 loopt deze korting op tot maximaal € 2.778 bij een inkomen van € 33.065.
Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt bedraagt deze korting maximaal € 1.419.

De levensloopverlofkorting is van toepassing bij opnamen uit het levenslooptegoed en bedraagt maximaal € 210 voor ieder jaar waarin bedragen zijn gestort in de levensloopregeling.

De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 722.

De ouderenkorting bedraagt € 1.292 tot een inkomen van € 36.057. Daarboven bedraagt de ouderenkorting € 71.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.