Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 11/08/2016 - Juridisch

Aanpassing ketenbepaling seizoensarbeid WWZ

Juridisch

Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden per 18 juni 2016.

Onderdeel van deze wet is een bepaling die een aanpassing van de Wet werk en zekerheid (WWZ) inhoudt. Het gaat een aanpassing van de ketenbepaling voor seizoensarbeid.

Op grond van de WWZ is de periode die tussen twee arbeidscontracten moet liggen om geen sprake te laten zijn van opvolgende contracten, zes maanden. De ketenbepaling houdt in dat maximaal drie opvolgende tijdelijke arbeidscontracten mogen worden aangeboden met een totale duur van niet meer dan 24 maanden. Worden meer dan drie opvolgende contracten aangeboden of is de totale duur langer dan 24 maanden, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Er is dus geen sprake van opvolgende contracten bij een tussenliggende periode van meer dan zes maanden. Deze regeling blijkt in sommige sectoren niet werkbaar.

Specifiek voor seizoensarbeid is nu geregeld dat deze periode kan worden teruggebracht naar drie maanden. Let op, dat  geldt alleen voor werk dat door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden is en maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht. Juist bij deze seizoensarbeid heeft de tussenperiode van zes maanden tot gevolg dat een contract voor onbepaalde tijd moet ontstaan terwijl er geen werk is gedurende een deel van het jaar. Dat zou kunnen leiden tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Deze consequentie staat haaks op de doelstellingen van de WWZ vandaar de aanpassing bij Koninklijk Besluit.

Deze aanpassing van de ketenbepaling is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.