Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 13/10/2016 - Juridisch

De gezondheid van uw (toekomstige) werknemer; welke regels gelden er?

Juridisch

Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, u als werkgever, de arbodienst (of bedrijfsarts), het re-integratiebedrijf, het UWV en last but not least, uw verzuimverzekeraar.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft – met als doel om bestaande regels te verduidelijken – onder de naam “Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemer’ nieuwe beleidsregels gepubliceerd. Onderdeel van de beleidsregels gaat over welke gegevens u als werkgever mag verzamelen en vastleggen als het om de gezondheids-situatie van uw (toekomstige) werknemer gaat.
De nieuwe beleidsregels vallen uiteen in drie delen

 • De sollicitant/sollictatie
 • De zieke werknemer/ziekmelding
 • De arbodienst.

De sollicitant/sollicitatie
Als werkgever mag u tijdens een sollicitatiegesprek met uw mogelijk toekomstige werknemer geen vragen stellen over de gezondheid van de werknemer of over diens ziekteverzuim in het verleden. Ook mag u een sollicitante niet vragen of zij zwanger is of wil worden. Doet u dat toch dan mag de sollicitant daarover zelfs onjuiste informatie verstrekken zonder dat dit tot sancties kan leiden.
Alleen informatie over de gezondheid, waarvan duidelijk is dat het de sollicitant ongeschikt maken voor de functie moeten wel verplicht worden gemeld. Onder strikte voorwaarden mag eventueel een aanstellingskeuring worden uitgevoerd, maar dat mag alleen als de functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van de sollicitant. 

De zieke werknemer
Bij een ziekmelding door de werknemer mag u als werkgever de volgende vragen stellen:

 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres (om contact te onderhouden met de werknemer en eventueel controle door de arbodienst mogelijk te maken;
 • De vermoedelijke duur van het verzuim (zonder dat u naar de aard van het verzuim vraagt);
 • Eventuele lopende afspraken en werkzaamheden van de werknemer die moeten worden opgevangen;
 • Of sprake is van vangnetbepalingen van de ziektewet, daarbij kan worden gedacht aan:
  • Werkneemster die door zwangerschap arbeidsongeschikt is;
  • Werknemer die door orgaandonatie arbeidsongeschikt is;
  • Werknemer met een arbeidsongeschiktheidsverleden die binnen vijf jaar na indiensttreding opnieuw arbeidsongeschikt is geworden en de oudere werknemer die voorafgaand aan de indiensttreding minimaal 52 weken een uitkering op grond van de Werkloosheidswet heeeft ontvangen en die binnen vijf jaar na indiensttreding (langdurig) ziek is geworden (zogenoemde no-riskpolis).
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Als werkgever mag u in principe geen andere gegevens over de gezondheid van de werknemer verwerken in het personeelsdossier dan de hierboven genoemde gegevens. Let op: dit mag ook niet met toestemming van de werknemer.
De enige uitzondering hierop is, wanneer de ziekte van de werknemer met zich meebrengt dat het noodzakelijk is dat directe collega’s weten te handelen in het geval van nood (bijv. epileptische aanval en suikerziekte). 

De arbodienst
Uw arbodienst mag alleen de volgende gegevens over de gezondheid van de werknemer aan u als  werkgever verstrekken:

 • De werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
 • De verwachte duur van het verzuim volgens de arbodienst;
 • De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
 • Eventuele adviezen over aanpassingen werkplek, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Gevolgen van niet naleving
De autoriteit persoonsgegevens heeft meer mogelijkheden gekregen om de naleving van de regels te handhaven. Overtreding kan boetes tot gevolg hebben. 

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.