Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 08/05/2013 - Juridisch

De houdbaarheid van vakantiedagen met ingang van 1-1-2012 (herhaald bericht)

Juridisch

Met ingang van 1-1-2012 zijn er veranderingen in de houdbaarheid van vakantiedagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke dagen en bovenwettelijke dagen.

Verschil tussen wettelijke en boven wettelijke dagen
Wettelijke dagen zijn dagen die in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd en bedragen 4x de wekelijkse werktijd. Een fulltimer die 5 dagen per week werkt, heeft recht op 4 x 5 dagen = 20 wettelijke dagen. Voor parttimers wordt vaak in uren gerekend. Iemand die 20 uur per week werkt, heeft recht op 4 x 20 uur is 80 uur verlof.

In veel individuele arbeidsovereenkomsten en CAO’s, ook de CAO Apotheken, is geregeld dat werknemers recht hebben op meer verlof dan het wettelijk recht. Een werknemer van 30 jaar heeft in de CAO Apotheken recht op 172,8 uur verlof op fulltime basis (36 uur per week). Het wettelijk recht is 4 x 36 uur = 144 uur. Het bovenwettelijke deel is daarmee 172,8 uur – 144 uur = 28,8 uur.

Voor een parttimer geldt de berekening naar rato. Iemand die 18 uur per week werkt, heeft volgens CAO recht op 18/36 x 172,8 uur verlof = 86,4 uur verlof. Het wettelijke deel is 4 x 18 uur = 72 uur. Het bovenwettelijke deel is dan 86,4 – 72 = 14,4 uur.

De houdbaarheid van de dagen
De wettelijke dagen zijn 0,5 jaar geldig na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn ontstaan. In 2012 krijgen de werknemers de verlofdagen over 2012. Deze vervallen 0,5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn ontstaan, dus op 1 juli 2013.

De bovenwettelijke dagen verjaren 5 jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin zij zijn ontstaan. De bovenwettelijke dagen van 2012 verjaren dus op 1 januari 2017.

Het saldo verlof per 31-12-2011
Het saldo verlof per 31 december 2011 is nog 5 jaar geldig. Dit saldo vervalt per 1 januari 2017.

Uitzondering op het vervallen van wettelijke verlofdagen
Wettelijke verlofdagen vervallen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin deze zijn ontstaan indien de werknemer redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft gehad om verlof op te nemen.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte
Tot 1 januari 2012 bouwde een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid alleen verlof op tijdens de laatste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid. Met ingang van 1 januari 2012 is dit gewijzigd. Er wordt dan opgebouwd over de volledige periode van arbeidsongeschiktheid. Wel geldt dan ook dat de dagen vervallen 0,5 jaar na het kalenderjaar waarin het recht ontstaat.

Opname van soorten dagen
De wetgever gaat er van uit dat de opname van verlof ten laste gaat van de uren die het eerst vervallen/verjaren. Als werkgever dient u de uren per soort bij te houden, zodat u ook kunt vaststellen of er dagen zijn vervallen/verjaard.

Waarom deze wijzigingen?
De wijzigingen zijn het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de opbouw van verlof tijdens ziekte. Voor Nederland betekent deze uitspraak dat er meer verlof opgebouwd zou moeten worden. Om deze lastenverzwaring tegen te gaan, is besloten om de houdbaarheid van verlofdagen te beperken. Bovendien stelt de regering dat het goed is wanneer de werknemer op gezette tijden rust heeft en verlof neemt.

Mag er worden afgeweken van de wettelijke regels?
In onderling overleg (werkgever en werknemer) mag ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de wettelijke regeling.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.