"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Adieu maatschap en v.o.f.; hallo vennootschap

4 / 03 / 2019
Juridisch

Na een eerdere mislukte poging in 2011 tot aanpassing van de huidige systematiek rond de personenvennootschappen (vennootschap onder firma (v.o.f.), maatschap en commanditaire vennootschap (c.v.)), gaat Minister Dekker van Rechtsbescherming opnieuw proberen de toekomst van de personenvennootschap met behulp van een wetswijziging aantrekkelijker maken.

Lees verder

Deskundigenoordeel van UWV verworpen wegens onzorgvuldige onderbouwing

14 / 02 / 2019
Juridisch

De kantonrechter neemt niet de conclusie van de arts van het UWV over die in een deskundigenoordeel had gesteld dat de werkneemster als gevolg van ziekte haar werkzaamheden niet kon uitvoeren, aangezien het deskundigenoordeel niet zorgvuldig was onderbouwd. De loonvordering van de werkneemster werd daarom afgewezen.

Lees verder

Eenzijdige afschaffing jubileumuitkering?

2 / 02 / 2019
Juridisch

Een werkgever mocht een regeling in arbeidsvoorwaarden betreffende een jubileumuitkering niet eenzijdig afschaffen, omdat het voorstel daartoe van de werkgever niet redelijk was.

Lees verder

Arbeidsovereenkomst op een bierviltje?

27 / 01 / 2019
Juridisch

Er moest een handschriftdeskundige aan te pas komen om vast te stellen of de handtekeningen inderdaad afkomstig waren van degenen van wie beweerd werd dat ze afkomstig waren, maar uiteindelijk werd de loonvordering van een werknemer toegewezen op basis van hetgeen op twee bierviltjes was vermeld.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.