Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 26/05/2014 - Juridisch

Loondoorbetaling tijdens uitval wegens geslachtsveranderende operatie

Juridisch

Het uitvallen van de werknemer voor het verrichten van werk als gevolg van een geslachtsveranderende operatie is een uitval wegens ziekte die de werkgever verplicht tot doorbetaling van loon.

Bij een werkgever was op 16 februari 2011 een chauffeur in dienst getreden, die toen nog formeel van het mannelijke geslacht was. De arbeidsovereenkomst maakte in de aanhef melding van het feit dat vanaf 27 maart 2011 op grond van een beschikking van de rechtbank sprake zou zijn van een geslachtswijziging. Bij de werkgever was ook bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bekend dat de werknemer in 2011 een geslachtsveranderende operatie zou ondergaan. Toen dat in april 2012 gebeurde, meldde de werknemer/werkneemster zich ziek. De werkgever weigerde vervolgens het loon te betalen, stellend dat hij zich door de werknemer/werkneemster misleid voelde omdat die bij de indiensttreding de ware aard van zijn/haar gezondheidstoestand zou hebben verzwegen. De werknemer/werkneemster zou hebben toegezegd de behandeling in eigen tijd te zullen laten uitvoeren. Gesteld wordt dat de behandeling die de werknemer/werkneemster had ondergaan een cosmetisch karakter had en dat de werkgever op die grond niet gehouden zou zijn tot loondoorbetaling.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever wel tot loondoorbetaling gehouden is. Daarbij overweegt de kantonrechter dat de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bekend was met het traject dat moest leiden tot geslachtswijziging en dat dit voor hem destijds geen reden was geweest om de arbeidsovereenkomst niet aan te gaan. De kantonrechter stelt ook vast dat de werkgever de werknemer/werkneemster niet op staande voet heeft ontslagen en zich er ook niet op heeft beroepen dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst sprake is geweest van dwaling. De kantonrechter acht de geslachtsveranderende operatie een medisch noodzakelijke ingreep in het kader van het bij de werkgever bekende traject dat moest leiden tot geslachtswijziging.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.