Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 16/10/2013 - Juridisch

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim?

Juridisch

Een werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden van een werknemer vanwege het frequente ziekteverzuim van de werknemer. De kantonrechter wees het verzoek echter af omdat onvoldoende was gebleken dat het hoge ziekteverzuim de continuïteit van het bedrijfsproces van de werkgever zo zeer verstoorde dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd was.

De betreffende werknemer was op 1 december 2000 als logistiek medewerker in dienst getreden bij een bedrijf dat de inkoop en distributie van voeding en accessoires voor huisdieren verzorgde voor diverse winkelketens. Bij het bedrijf werkten 85 mensen, waarvan 30 als uitzendkracht. Het ziekteverzuim van de werknemer was 36% in 2011, 40% in 2012 en 26% in 2013 (tot 4 juni 2013). De werknemer had aanzienlijk overgewicht. Bij zijn indiensttreding woog hij meer dan 200 kilo. In mei 2009 was hij ongeveer 60 kilo afgevallen. De werknemer was aangemeld voor een programma waarbij werknemers met hoog ziekteverzuim werden begeleid om gezondheidsproblemen en verzuim in de toekomst te voorkomen, maar omdat de werknemer zijn eetpatroon toen inmiddels reeds gewijzigd had en ook voor voldoende beweging gezorgd had, is dat begeleidingstraject in mei 2013 niet in gang gezet. Op 4 juni 2013 werd de werknemer op non-actief gesteld en vervolgens verzocht de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege het verstorende effect dat het ziekteverzuim had op het bedrijfsproces.

De kantonrechter wees dit verzoek af. Daarbij overwoog de kantonrechter dat weliswaar sprake was van een hoog en niet werkgerelateerd ziekteverzuim, maar dat dit ziekteverzuim steeds verschillende oorzaken had. Ook hadden zowel de werkgever als de werknemer zich volgens de kantonrechter voldoende ingespannen om het ziekteverzuim te verminderen. De kantonrechter onderkent de financiële en organisatorische nadelen van het frequente ziekteverzuim, maar stelt voorop dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening van de werkgever komt. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim worden ontbonden. Dan moet het ziekteverzuim zodanig ingrijpende gevolgen hebben voor het bedrijfsproces dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst van de werkgever niet meer verlangd kan worden, mede gelet op alle overige omstandigheden van het geval zoals de frequentie en de duur van het ziekteverzuim, de oorzaak van het ziekteverzuim en het uitzicht op genezing. De kantonrechter is van mening dat de werkgever niet een zodanig kleine, kwetsbare organisatie is dat het frequente ziekteverzuim van de werknemer een onevenredig groot beslag legt op de organisatie en op de overige medewerkers. Gelet op de beschikbare uitzendkrachten kunnen deze volgens de kantonrechter het werk van de werknemer overnemen als zij ziek is. Dat de continuïteit van het bedrijfsproces door het frequente ziekteverzuim van de werknemer in gevaar komt, is volgens de kantonrechter onvoldoende concreet onderbouwd. Evenmin is aangetoond dat onevenredig zware druk wordt gelegd op de overige medewerkers.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.