Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 14/12/2015 - Juridisch

Ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens “andere omstandigheden”

Juridisch

De arbeidsovereenkomst tussen het bestuur van een stichting en de directeur van die stichting wordt door de kantonrechter ontbonden op de zogenaamde “restgrond”, omdat tussen het bestuur en de directeur een onoverbrugbaar gebleken verschil van inzicht bestaat.

Bij een gerenommeerd instituut voor hedendaagse kunst werkt sinds 1 juni 2014 een directeur, die in februari 2015 van het bestuur te horen krijgt dat de medewerkers van de stichting klagen over zijn functioneren waar het de zakelijke en leidinggevende aspecten van zijn functie betreft. Er vinden vervolggesprekken plaats, er wordt een coach aangesteld en er vindt begeleiding van de directeur plaats door bestuursleden bij een vijftal projecten. In juni 2015 wordt echter door het bestuur vastgesteld dat er geen vertrouwen meer is in een vruchtbare samenwerking en aan de directeur wordt medegedeeld dat gestreefd wordt naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
De directeur verweert zich door te wijzen op zijn grote nationale en internationale artistieke status en verwijt het bestuur zich niet te realiseren hoe goed de directeur daadwerkelijk is. Als een beëindiging met wederzijds goedvinden niet haalbaar blijkt, verzoekt de stichting de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de directeur te ontbinden wegens disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding dan wel “andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”.

Ten aanzien van het gestelde disfunctioneren constateert de kantonrechter dat de kritiek van het bestuur weliswaar niet of nauwelijks blijkt uit schriftelijke stukken, maar dat de directeur wel op de hoogte was van de kritiek en dat hem hulp is aangeboden om aan verbetering te werken. Daarentegen ontbreekt echter weer periodieke verslaglegging van de evaluatie van het verbetertraject. Daartegenover staat dat de opstelling van de directeur een miskenning inhoudt van de ernst van de kritiek van het bestuur op zijn functioneren. Waar het bestuur kritiek heeft op het bepalen van het beleid en het leiding geven aan de uitvoering daarvan door de directeur, is de directeur van mening dat vooral zijn artistieke inbreng bepalend is. De kantonrechter ziet daarin een verschil van inzicht dat dusdanig groot is dat overbrugging niet meer mogelijk is. Daarom ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op grond van “andere omstandigheden”.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.