Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 12/05/2014 - Juridisch

Ontslag op staande voet wegens onterechte ziekmelding

Juridisch

Een werkneemster die een valse ziekmelding deed, werd terecht op staande voet door de werkgever ontslagen.

Bij een kinderopvanginstelling in Hengelo werkte een werkneemster als pedagogisch medewerkster. De werkneemster meldde zich op 6 januari 2014 middels een whatsapp-bericht ziek met de mededeling dat zij die nacht naar het ziekenhuis was gegaan om te worden geopereerd aan haar blindedarm. Als de werkgever bij het ziekenhuis informeert op welke kamer de werkneemster is opgenomen, teneinde haar een bloemetje te sturen, blijkt de werkneemster echter helemaal niet in het ziekenhuis te zijn opgenomen. De werkgever tracht vervolgens contact met de werkneemster op te nemen, maar deze beantwoordt haar telefoon niet, reageert niet op berichten en opent de deur van haar woning niet. Bij brief van 10 januari 2014 deelt de werkgever dan ook mede de loonbetaling vanaf 6 januari 2014 te staken. Als vervolgens bovendien blijkt dat de werkneemster op 8 januari 2014 in Duitsland wordt gesignaleerd en als van haar familie wordt vernomen dat zij op Texel verblijft, ontslaat de werkgever de werkneemster bij brief van 16 januari 2014 op staande voet.

De werkneemster roept de nietigheid van het ontslag op staande voet in en vordert in kort geding toelating tot het werk en doorbetaling van salaris. Zij overlegt een brief van haar huisarts waaruit blijkt dat de werkneemster zich in januari 2014 bij de huisarts heeft gemeld wegens overspannenheid en dat de praktijkondersteuner van de huisarts gesprekken met haar heeft gevoerd vanwege psychische problematiek. Deze overspannenheid zou het feit rechtvaardigen dat zij enkele dagen onbereikbaar was geweest. De kantonrechter stelt dat de onjuistheid van de mededeling betreffende de ziekenhuisopname vanwege een blindedarmoperatie de werkneemster zwaar kan worden aangerekend. Ze heeft daarmee het vertrouwen van de werkgever ernstig geschaad. Gelet op de onjuistheid van deze mededeling hoefde de werkgever de ziekte van de werkneemster ook niet door de bedrijfsarts te laten controleren, zoals de werkneemster had gesteld. In de summiere verklaring van de huisarts vindt de kantonrechter geen aanleiding om te concluderen dat de psychische toestand van de werkneemster op en na 6 januari 2014 zo ernstig was dat haar handelwijze haar niet kan worden aangerekend. De kantonrechter acht niet aannemelijk dat het gegeven ontslag op staande voet in een bodemprocedure geen stand zal houden en wijst daarom de bij wijze van voorlopige voorziening gevorderde loondoorbetaling af.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.