Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 27/05/2014 - Juridisch

Vakantierechten en algemene feestdagen, wat is precies de regeling?

Juridisch

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is minimaal 4 keer het aantal werkdagen (of werkuren) per week. Bij een volledige werkweek is dat dus 4×5 dagen = 20 dagen per jaar. Is er sprake van werk in deeltijd, dan worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

In de binnen een branche van toepassing zijnde cao kunnen afwijkende afspraken staan over vakantierechten.
Een cao is van toepassing als:

  • de werkgever deze zelf heeft afgesloten met de vakbonden;
  • de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten;
  • als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cao algemeen verbindend heeft verklaard voor uw branche.

Vakantiedagen opnemen, wettelijke en bovenwettelijke dagen
Een werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Vakantiedagen die in 2013 zijn opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2014. Is een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen? Dan geldt de termijn van 6 maanden niet. U kunt met uw werknemer(s) in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.
Voor extra vakantiedagen (volgens de cao of arbeidsovereenkomst), ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd, geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Wat zijn de feestdagen?
Nederland kent een aantal algemeen erkende (christelijke) feestdagen en niet-erkende feestdagen.
Algemeen erkende feestdagen zijn Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.
Hoewel aangeduid als algemeen erkende feestdagen, het hangt toch af van wat er is vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst of een werknemer op deze feestdagen vrij is.
Zijn er in de cao of arbeidsovereenkomst geen afspraken gemaakt of is er geen cao? Dan beslist de werkgever of de werknemers vrij zijn.
Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka. In een cao of arbeidsovereenkomst kan soms staan dat een christelijke feestdag ingeleverd (geruild) kan worden voor een niet-erkende feestdag.

5 mei (Bevrijdingsdag), een betaalde vrije dag?
Op de nationale feestdag 5 mei heeft een werknemer niet automatisch recht op een betaalde vrije dag. Veel cao’s en arbeidsovereenkomsten bepalen dat werknemers 1x per 5 jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn bijvoorbeeld 2015, 2020 en 2025.
Zijn er in de cao of arbeidsovereenkomst geen afspraken gemaakt of is er geen cao? Dan beslist de werkgever of de werknemers vrij zijn.

Bijzondere vakantieaanspraken metaal- en schilderbedrijven
De bedrijfstakken metaal en het schildersbedrijf kennen vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en vergelijkbare aanspraken die de werknemers in de metaal- en schildersbedrijven een zelfstandig recht op vakantieloon en vakantietoeslag geven.
De betaalde premies worden bijvoorbeeld beheerd door een vakantiefonds. Vakantiebonnen worden voor 100% van de nominale waarde tot het loon gerekend.

Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.