Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 25/04/2018 - Juridisch

Verder uitstel UBO-register

Juridisch

In 2015 was op Europees niveau een akkoord bereikt over het instellen van een zogenoemd UB0-register waarin verplicht wordt bijgehouden wie de uiteindelijk belanghebbende(n) in bedrijven zijn. De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende.
Doel van het UBO-register: belastingontduiking door middel van brievenbusfirma’s tegen te gaan. In BV verband geëxploiteerde bedrijven met meerdere aandeelhouders kunnen tot nu toe in belangrijke mate de aandelenverdeling ‘geheim’ houden. Door de instelling van het UBO-register kunnen de aandeelhouders veelal niet buiten beeld blijven, zodat het voor buitenstaanders eenvoudiger wordt om te bepalen wat het individueel vermogen en aandelenbelang van een aandeelhouder is. De geplande invoering stond voor begin 2018.
De minister van Financiën heeft in een brief van afgelopen vrijdag, 20 april 2018, aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoering van het UBO-register vertraging heeft opgelopen en de indiening van het wetsvoorstel pas wordt voorzien voor begin 2019. 

De invoering van het UBO-register is een gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn. De implementatie van die vierde anti-witwasrichtlijn vindt plaats langs twee wegen.

Een wetsvoorstel dat ziet op de implementatie van een UBO-register.
Dit wetsvoorstel is nog in de conceptfase. Op 20 december 2017 is een Europees politiek akkoord bereikt over een wijzigingsrichtlijn, die naar verwachting aan het eind van het voorjaar 2018 in werking treedt. Deze wijzigingsrichtlijn bevat onder meer een verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie en heeft gevolgen voor het al bestaande conceptwetsvoorstel. Daarnaast bevat de wijzigingsrichtlijn een verlenging van de implementatietermijn voor dit onderdeel tot 18 maanden na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn. Daarom wordt een aangepast wetsvoorstel pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn verder in procedure gebracht.

De minister wil het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en begin 2019, na advies van de Raad van State, het wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

Een wetsvoorstel dat ziet op de (algehele) implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn
Dit voorstel ligt sinds 24 april 2018 bij de Eerste Kamer ter goedkeuring.

www.RB.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.