"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Levert proefwerken een arbeidsovereenkomst op?

16 / 02 / 2020
Juridisch

Een sollicitant die met een bedrijf had afgesproken dat hij in december vier dagen zou werken om ingewerkt te worden en dan in januari via een payrollbedrijf zou worden ingehuurd, mocht, toen het bedrijf al in december niet meer met hem verder wilde, niet er van uitgaan dat het bedrijf met hem een arbeidsovereenkomst was aangegaan voor de duur van een jaar of voor onbepaalde tijd.

Lees verder

BBL-leerling heeft geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst

2 / 02 / 2020
Juridisch

De overeenkomst met een BBL-leerling kon door de werkgever tussentijds worden opgezegd, omdat die overeenkomst geen arbeidsovereenkomst was, maar een stageovereenkomst.

Lees verder

Onderbouwing inroepen financieringsvoorbehoud

28 / 01 / 2020
Juridisch

In de meeste koopovereenkomsten voor een woning is een financieringsvoorbehoud opgenomen. Dit houdt in dat na het ondertekenen van de koopovereenkomst de koper binnen een in die overeenkomst bepaalde termijn de overeenkomst nog kan ontbinden als de koper de financiering niet rond krijgt (behoudens de wettelijke bedenktermijn voor particulieren van drie dagen). Dat dit nog wel eens fout gaat, blijkt uit een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 17-12-2019.

Lees verder

Ontslagvergoeding op grond van sociaal plan ten onrechte strijdig geacht met verbod op leeftijdsdiscriminatie

26 / 01 / 2020
Juridisch

Omdat maatregelen waarbij een onderscheid naar leeftijd werd gemaakt waren afgesproken in overleg met representatieve vakbonden, had de rechter met meer terughoudendheid moeten toetsen of sprake was van verboden leeftijdsdiscriminatie.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.