Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 09/04/2013 - Juridisch

Werkgevers krijgen alsnog kopieën van beslissingen inzake toekenning van Ziektewet- of WGA-uitkeringen aan vangnetters

Juridisch

Werkgevers krijgen alsnog de gelegenheid bezwaar te maken tegen beslissingen van het UWV betreffende de toekenning van een Ziektewet- of WGA-uitkering aan zogenaamde “vangnetters”.
Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking getreden. Op grond van deze wet betalen werkgevers vanaf 2014 niet alleen een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een vast dienstverband, maar ook een gedifferentieerde Ziektewetpremie en een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een flexibel dienstverband, de zogenaamde “flexwerkers” of “vangnetters”. Deze premies zullen in het najaar van 2013 voor het eerst door de belastingdienst worden vastgesteld. Op de voor 2014 vast te stellen gedifferentieerde premies voor de flexwerkers zijn de Ziektewet- c.q. WGA-uitkeringen van invloed die in 2012 zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers die bij de werkgever ziek uit dienst zijn gegaan.
Op grond van de wet kan over de hoogte van de betreffende uitkeringen niet meer worden geklaagd als de belastingdienst de hoogte van de gedifferentieerde premie vaststelt. Als de werkgever wil klagen over de (hoogte van de) toegekende Ziektewet- c.q. WGA-uitkeringen, dan moet de werkgever dat doen binnen zes weken na de beslissing tot toekenning van die uitkering. De afgelopen jaren heeft het UWV die beslissingen echter niet aan de werkgevers toegezonden, omdat de wet zoals die toen gold hen geen belang gaf bij het maken van bezwaar. Op de website van het UWV is vermeld dat het UWV de betreffende toekenningsbeslissingen van 2012 en 2013 nu alsnog in de loop van 2013 aan de betreffende werkgevers gaat toezenden. Werkgevers hebben dan de gelegenheid om alsnog binnen zes weken bezwaar te maken tegen de betreffende beslissingen.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.