"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Geen eenzijdige wijziging van privé-gebruik auto van de zaak

8 / 12 / 2018
Juridisch

Een bank had aan werknemers een leaseauto ter beschikking gesteld, met het recht van privégebruik. Omdat geen sprake was van een voldoende zwaarwichtig belang mocht de bank niet de leaseregeling zodanig wijzigen dat het recht op terbeschikkingstelling van een auto van de zaak verviel.

Lees verder

Opvolgend werkgeverschap ook bij opvolging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

2 / 12 / 2018
Juridisch

Als sprake is van een opvolging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bij verschillende werkgevers die geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn, moet voor de berekening van de duur van de opzegtermijn met de duur van beide arbeidsovereenkomsten rekening worden gehouden.

Lees verder

Geen nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij ziekte want geen nieuwe bedongen arbeid

21 / 11 / 2018
Juridisch

Het UWV had de WGA-uitkering van een werknemer ten onrechte slechts gedeeltelijk uitbetaald vanwege het feit dat de werkgever loon aan de werknemer verschuldigd zou zijn. De aangepaste werkzaamheden die de werknemer verrichtte leverde geen wijziging van de bedongen arbeid op. Bij de nieuwe uitval wegens ziekte was daarom niet opnieuw loon tijdens ziekte verschuldigd.

Lees verder

Inschakelen bureau voor onderzoek naar intimidatie niet in strijd met privacyrecht (AVG)

14 / 11 / 2018
Juridisch

Het feit dat de werkgever voor een onderzoek naar intimidatie door een werknemer een onderzoeksbureau inschakelde dat niet beschikte over een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, betekende niet dat de werkgever handelde in strijd met het privacyrecht (AVG).

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.