Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 04/01/2016 - Juridisch

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Juridisch

Om patiënten een betere waarborg te geven op goede zorg en een deugdelijke snelle klachtenregeling, is op 1 januari 2016 de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg in werking getreden.

Belangrijkste uitgangspunten van de wet:

  • De Wkkgz is nagenoeg op alle vormen van zorg van toepassing. Zowel de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie en ziekenhuiszorg, maar de Wkkgz geldt ook voor de zorgaanbieders van cosmetische behandelingen en in het alternatieve segment.
  • Een patiënt heeft recht op (toegankelijke) informatie over onder meer de prestaties – kwaliteit en hoeveelheid/ervaring – van zorgaanbieders, zodat de patiënt een goede afgewogen keuze kan maken tussen zorgaanbieders.
  • Alle medische missers en fouten moeten verplicht aan de betrokken patiënt worden gemeld en ook standaard worden opgenomen in het medisch dossier van de patiënt.
  • Bij het aannemen van nieuw personeel is de zorgaanbieder verplicht referenties te checken van de nieuwe zorgverlener die bij hem/haar in dienst komt.
  • Zorgaanbieders moeten hun zorgverleners schriftelijk contracteren waarbij voldaan moet zijn aan de wettelijke regels. Per 1 januari 2016 ontbrekende schriftelijke vastlegging moet voor 1 januari 2017 zijn geregeld.
  • Bij ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren, moet de zorgaanbieder dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het niet melden bij de IGZ is een strafrechtelijke overtreding. Werd er tot 2016 nog wel eens onderhands besloten tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met daarbij een afspraak over wederzijdse geheimhouding van de reden van ontslag, met ingang van 2016 is geheimhouding niet meer toegestaan en moet toch een melding plaatsvinden aan de IGZ.

De verplichte melding omvat iedere calamiteit in de behandeling maar ook geweld in de zorgrelatie en dus ook beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een zorgverlener op grond van ernstig tekort schieten in zijn/haar functioneren

  • De zorgaanbieder moet er voor zorgen dat er (voor 1 januari 2017) een klachten- en geschillenregeling is, die aan de voorwaarden van de Wkkgz voldoet. Een klacht van een patiënt moet transparant en informeel worden afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder moet binnen 6 weken een beslissing nemen over de klacht.
  • De IGZ krijgt een toezichthoudende functie op naleving van de wet en heeft daarbij vergaande bevoegdheden, waaronder toegang tot praktijkruimtes en zorginstellingen en ook inzage in medische dossiers. Ook kan de IGZ direct maatregelen treffen bij gevaar voor de gezondheid en veiligheid van een patiënt.

Bron: www.officielebekendmakingen.nl

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.