Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 18/02/2015 - Nieuws

De verklaring Arbeidsrelatie (VAR), de overgangsregeling en de wijzigingen

Nieuws

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom is er een overgangsregeling voor 2015.

De VAR 2014 is langer geldig
Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt in 2015 het volgende:

Blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als in 2014?

Dan mag u uw VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.
U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2015 aan te vragen. Deze regeling geldt voor alle geldige VAR´s die u voor 2014 hebt.

Wanneer is het wel nodig een (nieuwe) VAR aan te vragen?
Gaat u in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden, of gaat u ook andere werkzaamheden uitvoeren dan de werkzaamheden waarvoor u in 2014 een VAR had? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR voor 2015 aan. De VAR blijft geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat (in 2015).

Zodra de nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. U vraagt dan digitaal een ´Beschikking geen loonheffingen´ (BGL) aan.

Wat staat er in de ´Beschikking geen loonheffingen´?
In een BGL staat dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. U krijgt deze BGL alleen als de belastingdienst op basis van de door u ingediende aanvraag vaststelt dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten.  In het andere geval krijgt u een afwijzing.

Bij de ´BGL zit een bijlage met omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn gebaseerd op de antwoorden die u in uw aanvraag hebt gegeven. Uw opdrachtgever moet deze bijlage controleren.

Let op: Met de ´Beschikking geen loonheffingen´ doen de belastingdienst geen uitspraak over hoe zij uw inkomsten zien, bijvoorbeeld als winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking. Dat wil zeggen dat de belastingdienst  die inkomsten en werkzaamheden voor de inkomstenbelasting zal gaan beoordelen, ongeacht of u wel of geen ´Beschikking geen loonheffingen´ hebt.

Wanneer vraag ik een ´Beschikking geen loonheffingen´ aan?
U bent niet verplicht een ´Beschikking geen loonheffingen´ aan te vragen of te gebruiken. Wel kunnen uw opdrachtgevers u erom vragen. Uw opdrachtgevers zijn vrij om u zonder een beschikking een opdracht te geven. Uw opdrachtgever moet dan zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen.

U vraagt een ´Beschikking geen loonheffingen´ aan voor iedere soort werkzaamheden die u uitvoert.

U gebruikt per situatie de beschikking die past bij de werkzaamheden die u uitvoert en de omstandigheden waaronder u die uitvoert. Als u dus voor meerdere opdrachtgevers hetzelfde werk doet onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, kunt u voor deze opdrachten dezelfde beschikking gebruiken.

Veranderen de omstandigheden of voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert, of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren? Vraag dan een nieuwe ´Beschikking geen loonheffingen´ aan.

De BGL is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Als u dan nog met uw werkzaamheden bezig bent, vraagt u opnieuw een beschikking aan. De belastingdienst verlengt een ´Beschikking geen loonheffingen´ niet automatisch.

Wat moet uw opdrachtgever doen?
Uw opdrachtgever moet toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de bijlage van de ´Beschikking geen loonheffingen´ staan. Alleen als deze overeenkomen met de praktijk, geldt de vrijwarende werking van de beschikking en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Als de omstandigheden en voorwaarden niet (meer) overeenkomen met de praktijk, geldt de beschikking niet en moet uw opdrachtgever zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen. Een opdrachtgever kan u ook vragen een nieuwe beschikking aan te vragen met daarin de omstandigheden en voorwaarden die bij deze opdrachtgever gelden.

Ook moet uw opdrachtgever aan een aantal administratieve eisen voldoen, zoals het bewaren van een kopie van de ´Beschikking geen loonheffingen´ in zijn administratie en het vaststellen van uw identiteit. Deze eisen staan straks in de beschikking.

Let op: de gevolgen voor de werknemersverzekeringen
Gebruikt u bij een opdracht de ´Beschikking geen loonheffingen´ en is aan de eisen voldaan, dan bent u in principe voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u geen beroep doen op uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

 

Bron: www. Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.