Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 03/02/2017 - Nieuws

U heeft een werknemer met loonbeslag. Wat nu?

Nieuws

Als een van de werknemers zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen: loonbeslag. U bent dan als werkgever verplicht om een deel van het inkomen van de werknemer over te maken naar de deurwaarder.
Vijf vragen en antwoorden over loonbeslag op een rij.

1. Hoe werkt loonbeslag?
Als iemand zijn financiële verplichtingen niet nakomt, dan kan de deurwaarder loonbeslag aanvragen bij de rechter. Als de rechter dit goedkeurt, moet de werkgever een deel van het inkomen van de werknemer overmaken aan de deurwaarder. Het gaat om dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet ligt. De deurwaarder vraagt bij het UWV de gegevens van de werkgever op en benadert u dan vervolgens.

2. Welke verplichtingen heeft de werkgever bij loonbeslag?
De deurwaarder vraagt u om te:

 • Informeren. U informeert de deurwaarder over de periodieke betalingen aan de werknemer.
 • Verklaren. Na het loonbeslag moet u binnen vier weken de verklaring derdenbeslag ingevuld aan de deurwaarder terugsturen.
  Reële onkostenvergoedingen, zoals reiskosten, vallen niet onder het loonbeslag.
 • Bewaren. U moet alles onder u houden wat u aan de werknemer verschuldigd bent en wat door het beslag wordt geraakt.
 • Afdragen. U moet bij elke salarisbetaling alles boven de beslagvrije voet overmaken aan de deurwaarder totdat de totale vordering voldaan is.

3. Hoe hoog is de beslagvrije voet?
In het beslagexploot noemt de deurwaarder een beslagvrije voet. Meestal is dat 90 procent van de toepasselijke bijstandsnorm. De beslagvrije voet kan verder ook bestaan uit:

 • verhoging voor woonkosten
 • verhoging voor ziektekostenpremie
 • compensatie kindgebonden budget

De beslagvrije voet wordt (maximaal voor de helft) verlaagd met eventueel ander inkomen van de werknemer of inkomen van de partner.

4. Wat bespreekt u met de werknemer?

 • Wat onder het beslag valt: dus vakantiegeld, overwerk, winstuitkering enzovoort.
 • Hoe lang het beslag ongeveer gaat duren.
 • Welke informatie de werknemer aan de deurwaarder moet geven om de beslagvrije voet correct vast te stellen te weten:–
 • Leeftijd
 • woonsituatie (alleen, gehuwd enzovoort)
 • woonkosten (hoogte huur/hypotheek, huurtoeslag)
 • ziektekosten (premie zorgverzekering, zorgtoeslag)
 • ontvangen kindgebonden budget
 • eventueel ander inkomen of inkomen van de partner.

5. Wat gebeurt er als de werknemer u als werkgever geen informatie verstrekt?

 • Geen informatie over het inkomen van de partner? De beslagvrije voet kan worden gehalveerd.
 • Geen informatie over inkomen van de alleenstaande(ouder)? De beslagvrije voet kan worden vastgesteld op 72 procent in plaats van 90 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

Als de werknemer daarna alsnog de informatie verstrekt, dan wordt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast

Normen beslagvrije voet 1 januari 2017 tot 1 juli 2017
Werknemer 21 jaar of ouder tot pensioengerechtigde leeftijd (hierna: pgl):

 • Gehuwden/samenwonenden (beiden 21+ en jonger dan pgl) € 1.263,58
 • Alleenstaande of alleenstaande ouder € 884,51

Werknemer jonger dan 21 jaar:

 • Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar, zonder kinderen € 436,68
 • Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar, met kinderen € 689,40
 • Gehuwd/samenwonend, één jonger dan 21 jaar, zonder kinderen € 850,13
 • Gehuwd/samenwonend, één jonger dan 21 jaar, met kinderen € 1.102,85
 • Alleenstaande of alleenstaande ouder € 218,34

Is de beslagvrije voet goed berekend?
U kunt in één oogopslag zien of de deurwaarder de van toepassing zijnde norm hanteert. Is dat niet zo (als er bijvoorbeeld van uitgegaan wordt dat de werknemer alleenstaand is in plaats van getrouwd) dan kunt u de werknemer hierop wijzen. De werknemer kan dan de deurwaarder vragen de juiste norm te gebruiken.

De deurwaarder kan de beslagvrije voet aanpassen met een:

 • verhoging voor woonkosten
 • verhoging voor ziektekosten
 • compensatie kindgebonden budget
 • verlaging voor eventueel inkomen van partner (tot maximaal de helft) of ander inkomen van de werknemer

Zelf de beslagvrije voet berekenen
Op www.uwbeslagvrijevoet.nl vindt u een rekenprogramma waarmee de werknemer de beslagvrije voet zelf kan berekenen. Wijs de werknemer hierop.

Als hij/zij op basis hiervan ziet dat de beslagvrije voet te laag is, kan hij/zij dit doorgeven aan de deurwaarder. Deze past de beslagvrije voet dan met terugwerkende kracht aan.

De werknemer moet voor een nieuwe berekening de volgende gegevens aanleveren:

 • woonlasten (huur of hypotheek en ontvangen huurtoeslag)
 • ziektekostenverzekering (zorgpremie en ontvangen zorgtoeslag)
 • kindgebonden budget (ontvangen kindgebonden budget)
 • eventueel inkomen van partner of ander inkomen van de medewerker

Met de aanpassing van de beslagvrije voet is de kans groter dat de werknemer zijn/haar vaste lasten kan betalen en in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien zolang het loonbeslag loopt.

Bron: https://www.nibud.nl/

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.