Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 06/06/2013 - Nieuws

Uitlenen personeel en DGA

Nieuws

Waadi-check en de directeur groot aandeelhouder (DGA)
Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de Waadi-wetgeving (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Sinds 1 juli 2012 geldt een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel (KvK) voor uitzendondernemingen en detacheringsbedrijven. Bedrijven die personeel uitlenen of detacheren en die zich niet registeren of bedrijven die personeel inlenen van een niet als zodanig geregistreerd bedrijf, zijn in overtreding en kunnen daarvoor dus een boete krijgen.

Controle
Als je personeel wilt inlenen dan kun via het Handelsregister van de KvK nagaan of een uitlenend bedrijf als zodanig geregistreerd staat in het handelsregister. Een andere mogelijkheid is om via deze link de zogenoemde ‘Waadi-check’ te doen.

Voor de Waadi-check heeft u het KvK-nummer nodig van het bedrijf dat personeel uitleent. Het inlenende bedrijf kan dan direct zien of de uitlener geregistreerd staat als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt.

Leent u zelf personeel uit dan kunt u ook via de Waadi-check module van de KvK nagaan of uw eigen onderneming juist is ingeschreven. Is dat niet het geval dan is actie nodig.

DGA
Onlangs heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toelichting gegeven op de positie van de DGA die zichzelf, via zijn BV, uitleent aan derden.

De minister was hierbij duidelijk in zijn uitleg: DGA´s die zichzelf via hun BV aan anderen uitlenen zijn niet gevrijwaard van een registratieplicht voor uitzendbureaus. De minister geeft daarmee, ondanks veel verzet uit de markt, blijk van een brede uitleg van de definitie van de doelgroep die onder de WAADI valt. Hij doet dit om malafide uitzendbureaus die schijnconstructies willen toepassen in de wielen te rijden.

Hoewel er nog veel discussie is te verwachten over de vraag of de DGA wel onder de Waadi regeling moet vallen, is het – om boetes te voorkomen – uit praktische overwegingen te adviseren om in deze gevallen ook voor de holding/management BV van de DGA te zorgen voor de aantekening ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’  in het handelsregister.

http://www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.