Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 03/02/2023 - Salaris

Lage inkomensvoordeel 2022 met terugwerkende kracht verhoogd

Salaris

Het lage inkomensvoordeel (LIV) voor 2022 is verhoogd met terugwerkende kracht. Dit ter compensatie voor de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Voorwaarden lage inkomensvoordeel

Een werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als hij een werknemer met een laag loon in dienst neemt of heeft. Dit is het lage inkomensvoordeel (LIV). Het LIV wordt toegekend per werknemer, per verloond uur. Hoeveel de tegemoetkoming is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en ook van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren). Een werkgever heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan onderstaande 4 voorwaarden.

  1. is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen
  2. had een gemiddeld uurloon in 2022 van minimaal € 10,73 en maximaal € 13,43 of heeft een gemiddeld uurloon in 2023 van minimaal € 12,04 en maximaal € 15,06
  3. heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar
  4. heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Betaling LIV na afloop kalenderjaar

De Belastingdienst betaalt het LIV pas na afloop van het kalenderjaar. Het bedrag aan LIV voor 2022 is € 0,78 per verloond uur (was: € 0,49). Het maximale bedrag is € 1.520 per werknemer per kalenderjaar (was: € 960). Een werkgever krijgt het LIV pas na afloop van het kalenderjaar uitbetaald. Het LIV voor 2022 wordt dus uitbetaald in 2023. Onderstaande bedragen zijn verwerkt in Handreiking lage-inkomensvoordeel (LIV).

Gemiddeld uurloon
over 2021
LIV per werknemer
per verloond uur
Maximale LIV per
werknemer per jaar
€ 10,48 tot en met € 13,12 € 0,49 € 960

 

Gemiddeld uurloon
over 2022
LIV per werknemer
per verloond uur
Maximale LIV per
werknemer per jaar
€ 10,73 tot en met € 13,43 € 0,78 € 1.520

 

Gemiddeld uurloon
over 2023
LIV per werknemer
per verloond uur
Maximale LIV per
werknemer per jaar
€ 12,04 tot en met € 15,06 € 0,63 € 1.242

De minimum- en maximumbedragen van het gemiddelde uurloon zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder plus 8% vakantietoeslag.

Wanneer ontvangt een werkgever het LIV?

Een werkgever krijgt het LIV pas na afloop van het kalenderjaar uitbetaald. De Belastingdienst betaalt het LIV over 2022 uiterlijk op 12 september 2023. Het tijdspad:

  • Een werkgever ontvangt van UWV vóór 15 maart 2023 een voorlopige berekening van het LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2022 die je tot en met 31 januari 2023 hebt gedaan.
  • Ben je het niet eens met die berekening, of vind je dat je ten onrechte geen voorlopige berekening hebt gekregen? Dan kun je tot en met 1 mei 2023 correcties over 2022 sturen. Die neemt UWV nog mee in de definitieve berekening van het LIV.
    Correcties na 1 mei neemt UWV niet meer mee in de definitieve berekening, maar wel in de polisadministratie. Zijn de aangiften juist, neem dan contact op met UWV.
  • UWV stelt vast of een werkgever recht heeft op het LIV en berekent de hoogte hiervan. De Belastingdienst krijgt deze informatie van UWV en maakt hiervoor een beschikking op. De werkgever ontvangt deze beschikking vóór 1 augustus 2023.
  • De Belastingdienst betaalt het LIV uiterlijk op 12 september 2023 aan de werkgever.

Bron: SalarisNet

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.