Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 19/08/2016 - Salaris

Onderhandelingen nieuwe Cao apothekers in dienstverband gestart

Salaris

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband zijn woensdag 17 augustus jl. gestart.
De LAD heeft hierover op een constructieve manier gesproken met werkgeversvereniging VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers) en het secretariaat arbeidszaken van de KNMP. De partijen willen nog vóór december dit jaar tot een akkoord komen.
Vóór 1 mei 2015 bestond er nog geen cao voor apothekers die in dienstverband werken: tot die tijd bestonden tal van verschillende arbeidsovereenkomsten in de apothekerssector. Omdat er behoefte was aan één gedegen arbeidsvoorwaardenpakket, bereikten de LAD en VZA op 1 mei 2015 een principeakkoord voor de allereerste Cao Apothekers in dienstverband: een mijlpaal om de professionele zelfstandigheid van apothekers in loondienst te beschermen en een stevig fundament te leggen voor een gedegen arbeidsvoorwaardenpakket.

Nieuwe cao
Omdat deze eerste cao op 1 mei 2016 afliep, zijn de betrokken partijen nu in overleg over een nieuwe cao. Tijdens het eerste overleg op 17 augustus hebben zowel de werkgevers (VZA) als werknemers (LAD) hun inzet toegelicht. Onderwerpen van gesprek waren onder meer het actualiseren van het functie- en loongebouw, kosten opleiding tot openbaar apotheker specialist, loondoorbetaling bij ziekte, dienstvergoeding en waarneming, normwerkweek, verlofdagen en vergoeding contributie LAD, waarvoor in de eerste cao de basis is gelegd. Vanuit KNMP-zijde is aangegeven welke afspraken uit de vorige cao aandacht behoeven, bijvoorbeeld omdat ze schuren met de praktijk of met gewijzigde wet- en regelgeving.

ASKA
Voorafgaand aan de eerste onderhandelingen, is gevraagd of ook ASKA, de werkgeversvereniging van ketenapotheken, weer aan de overlegtafel wil aanschuiven (zij haakte vorig jaar af). ASKA heeft aangegeven dat er geen onderwerpen zijn waarbij zij betrokken wil worden. Op 25 augustus en 13 september volgen de volgende overlegrondes tussen LAD en VZA.

Algemeen verbindend verklaring
Zowel de LAD als VZA zijn er voorstander van om de cao voor apothekers algemeen verbindend te laten verklaren door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een algemeen verbindend verklaring (avv) betekent dat de cao van toepassing wordt op alle werknemers in een sector, ook als hun werkgever niet lid is van de werkgeversvereniging. De LAD en VZA hebben samen te weinig leden voor een avv van de vorige cao (er geldt een zogeheten representativiteitstoets). Zodra de ledenaantallen dit toelaten, zullen ze het verzoek tot avv bij het ministerie van SZW indienen.

Bron: www.lad.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.