Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 09/09/2015 - Salaris

VAR verdwijnt, bereid u nu alvast voor: 4 tips

Salaris

Werkt u als tandarts- zonder-zelfstandige-praktijk  of mondhygiëniste-zonder-zelfstandige-praktijk met een VAR? Of huurt u voor uw praktijkuitoefening de diensten van tandartsen of mondhygiënisten met een VAR in? Houdt dan nu alvast rekening met de komst van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Met deze wet komt er een einde aan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit al per 1 januari 2016. De behandeling van de wet verloopt zonder fundamentele tegenstand en dus voortvarend. Daarom is er een aantal zaken waar u nu al rekening mee moet houden: 

1.      Het wetsvoorstel voorziet niet in een overgangsrecht. Bestaande of nog af te sluiten overeenkomsten gebaseerd op de VAR vallen per 1-1-2016 onmiddellijk onder de nieuwe regelgeving. Bestaande overeenkomsten worden dan dus aan de nieuwe wetgeving getoetst. Overweeg vernieuwing van de overeenkomsten (zie onder punt 4) of tijdige opzegging van bestaande overeenkomsten. Let op: ook voor de opzegging van een overeenkomst van opdracht heeft u soms een ontslagvergunning nodig.

2.      De VAR-verklaringen vervallen bij de invoering van de nieuwe wet met ingang van 1-1-2016. Bent u nu ondernemer (VAR-WUO) dan vervalt op dat moment ook uw rechtszekerheid over uw fiscale positie. Of u handelt als ondernemer, en dus de bijbehorende ondernemersrisico’s loopt, wordt door de fiscus achteraf bepaald. Nu hoeft u zich achteraf niet te verantwoorden, waardoor er minder aandacht is voor de feitelijke situatie. Beoordeel alvast op welke wijze u uw activiteiten uitoefent en of u daarmee voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap. Pas zo nodig uw activiteiten of werkwijze aan.

3.      Bij het ongewijzigd voortzetten van bestaande overeenkomsten wordt per 1-1-2016 de arbeidsrelatie aangemerkt als een ‘fictief dienstverband’. De opdrachtgever moet de loonbelasting en premies op het honorarium inhouden en afdragen. Onderzoek welke verplichtingen er voortvloeien uit ‘fictief werkgeverschap’ en ga na welke aanvullende kosten ontstaan. Wellicht een goed moment om alvast na te denken hoe u in het vervolg wilt gaan samenwerken en hoe u gezamenlijk omgaat met deze financiële risico’s.

4.      Het ontstaan van een fictief dienstverband kan onder de nieuwe regels worden vermeden door het sluiten van een nieuwe, door de Belastingdienst goedgekeurde, modelovereenkomst van opdracht. Wanneer partijen deze overeenkomst daadwerkelijk uitvoeren wordt de opdrachtgever vrijgesteld van de loonheffing. En verwacht de KNMT een grotere kans op het behoud van het ondernemerschap van de tandarts-zzp dan bij een fictief dienstverband. Zodra de modelovereenkomst is goedgekeurd door de Belastingdienst, zal de KNMT ook starten met informatie over deze overeenkomst en bijbehorende aandachtspunten.

Nadat de Belastingdienst de door de KNMT voorgelegde modelovereenkomsten heeft goedgekeurd zullen wij u nader informeren. Bovendien zal er dan een tool beschikbaar worden gemaakt voor de KNMT waarmee u snel nieuwe overeenkomsten van opdracht kunt opstellen.

Bron: www.knmt.nl

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.