Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 11/04/2022 - Salaris

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne: hoe zit het precies?

Salaris

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen ook in Nederland werken. Vanaf 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig.

Zeven vragen en antwoorden over werk voor vluchtelingen uit Oekraïne.

1 Mag een vluchteling uit Oekraïne werken in Nederland?

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

2 Mag een vluchteling uit Oekraïne vrijwilligerswerk doen?

Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen, als zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Op Werk.nl staat meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen.

3 Mag een vluchteling uit Oekraïne stage lopen?

Vluchtelingen mogen voor hun opleiding stage lopen, als zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Wel moet een overeenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en opleiding.

4 Welke documenten heeft een vluchteling uit Oekraïne nodig om te kunnen werken?

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij/zij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Overgangsperiode

Het kost wel enige tijd om documenten voor alle vluchtelingen beschikbaar te stellen waar hun verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022.

Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

Daarnaast is het streven om deze overgangsperiode per medio april 2022 uit te breiden, en toe te passen op staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming genoten of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die overeenkomstig Oekraïens recht is afgegeven.

5 Waar heeft een vluchteling uit Oekraïne die in Nederland werkt recht op?

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer, zoals recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Nederlandse Arbeidsinspectie op 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

6 Hoe kan een werkgever een een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunningsplicht voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

7 Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen om een Oekraïense vluchteling in loondienst te nemen?

Vanaf 1 april moet elke werkgever, ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, wordt beschouwd als een melding.

Voor werkgevers geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Zij kunnen in die periode een melding doen bij UWV van het dienstverband als zij dat nog niet hebben gedaan bij een vluchteling die vanaf 4 maart 2022 in dienst is. De voorwaarde dat 2 werkdagen van tevoren moet worden gemeld, geldt dan niet.

Formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne

Print het volledig ingevulde formulier, onderteken het en stuur het naar:

UWV
Bureau TWV/AJD
Postbus 16140
2500 BC DEN HAAG

Let op: na de overgangsperiode moet je 2 werkdagen voordat de werknemer begint de melding hebben gedaan bij UWV.

UWV checkt en registreert

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen.

Meer informatie:

Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne (Rijksoverheid.nl)

Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne (Werk.nl)

Besluit van 29 maart 2022 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 in verband met een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht, gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 maart 2022, 2022-0000085867, tot wijziging van de Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen in verband met de tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht, gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan

TAGS: BUITENLANDSE WERKNEMER

 

Bron: 31 maart 2022 door Salaris Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.