Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 06/01/2017 - Salaris

Wijzigingen loonbelasting 2017

Salaris

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief omzetbelasting en BPM. Het percentage van de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Bepalend voor de hoogte van de bijtelling is de datum van eerste toelating op de weg van de auto.
Voor in 2017 nieuw toegelaten auto’s geldt alleen een verlaagde bijtelling van 4% wanneer zij geen C02-uitstoot hebben. In alle andere gevallen bedraagt de bijtelling 22%. In 2016 golden nog verschillende verlaagde percentages. De percentages en uitstootgrenzen gelden gedurende maximaal 60 maanden. Het is dus niet zo dat ieder jaar andere percentages voor dezelfde auto gelden. Het percentage van 22% gaat niet gelden voor auto’s die voor 2017 onder de 25%-bijtelling vielen.

Minimumloon innovatieve dga
Vanaf 1 januari 2017 hoeft het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling niet op een hoger bedrag worden gesteld dan op het wettelijke minimumloon.
Voor de overige dga’s wordt het belastbare loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
    • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf verbonden bedrijven;
    • € 45.000.

Afschaffen fictieve dienstbetrekking commissarissen
De wettelijke bepaling van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is per 1 januari 2017 afgeschaft. Vanaf dat moment is er voor wat betreft de vergoeding die commissaris ontvangt geen inhoudingsplicht meer voor het lichaam waarvoor de commissaris werkzaamheden verricht. Wel kunnen partijen door het indienen van een gezamenlijke verklaring bij de Belastingdienst kiezen voor toepassing van de opting-inregeling.

Lage-inkomensvoordeel
Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming over 2017 wordt automatisch berekend aan de hand van de loonaangifte over 2017 en in 2018 door het UWV uitbetaald.
De tegemoetkoming wordt verleend voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 9,54 en € 11,92. Zij moeten in 2017 ten minste 1.248 uren verloond worden en mogen de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Het uurloon wordt berekend door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren.
Voor werknemers met een uurloon tussen € 9,54 en € 10,49 bedraagt de tegemoetkoming € 1,01 per uur, tot een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Ligt het uurloon tussen € 10,50 en € 11,92 dan bedraagt de tegemoetkoming € 0,51 per uur, tot maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl

 

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.