Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 08/03/2021 - Salaris

Zorgbonus, afrekening eindheffing

Salaris

Op 8 maart 2021 hebben wij relaties van wie wij weten dat zij de zorgbonus hebben aangevraagd en die in 2020 aan werknemers is uitbetaald, een brief gemaild met de berekening van de terug te betalen eindheffing.

De zorgbonus dient verplicht ondergebracht te worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Bij de subsidieverstrekking heeft u per zorgbonus van € 1.000 een voorschot op de te betalen eindheffing ontvangen van € 800. Als blijkt dat teveel voorschot is verstrekt omdat u over 2020 vrije ruimte heeft overgehouden, dient u het teveel ontvangen voorschot terug te betalen. Zie ook ons bericht van 2 december 2020 daarover.

Voor de terugbetaling van het voorschot komt een formulier beschikbaar op de website van DUS-I. Onderstaand treft u daarover informatie van DUS-I aan.

‘Waar kan ik het vaststellingsformulier vinden?

De verantwoording vindt plaats op basis van de criteria opgenomen in  de subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19. De praktische informatie met betrekking tot de verantwoording en het verzoek tot het vaststellen van uw subsidie zal rond mei 2021 bekend worden gemaakt op deze (=webpagina van DUS-I) pagina. Zodra het vaststellingsformulier beschikbaar is vindt u hier ook een link naar het online formulier.

Hoe kan ik teveel ontvangen subsidie terug betalen?

Eventueel teveel bij voorschot ontvangen subsidie moet terug worden betaald. U wordt dan bij de vaststelling van de subsidie geïnformeerd over hoe en wanneer terugbetaling moet plaatsvinden.

Zaken die gevolgen (kunnen) hebben voor de subsidie moet u zo snel mogelijk aan ons melden. Meld in ieder geval:

  • Als de bonus niet, niet tijdig (binnen vijf maanden) of niet geheel is uitgekeerd aan de zorgprofessional.
  • Als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan (een van) de overige verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
  • Als de daadwerkelijk verschuldigde belasting (bedoeld in artikel 4, onderdelen b en c) lager uitvalt dan het daarvoor verleende bedrag.’

https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.