Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 10/10/2019 - Juridisch

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Juridisch

Ondanks
of juist door de uitkomst van een onderzoek van het CPB naar discriminatie in onder
meer het traject van werving van personeel, waaruit blijkt dat discriminatie
langzaam afneem, heeft Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd.

Het
wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De in
het wetsvoorstel opgenomen maatregelen bestrijden discriminatie in
sollicitatieprocedures en bij zwangerschap.

Staatssecretaris
Van Ark stelt:  “Je leeftijd, geslacht of afkomst mag niet uitmaken bij het solliciteren
naar een baan. Dat discriminatie langzaam afneemt, is daarom een stap in de
goede richting. Maar er is nog steeds sprake van discriminatie, het blijft een
hardnekkig probleem. Dat moeten we bespreken en aanpakken, en dat doen we
ook.”

Het
wetsvoorstel is een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen en
activiteiten van het Kabinet om te bevorderen dat iedereen die tot de
arbeidsmarkt wil toetreden of op de arbeidsmarkt actief is gelijke kansen
krijgt om een loopbaan op te bouwen en eerlijk wordt beoordeeld op basis van
zijn kennis en vaardigheden.

Deze
maatregelen en activiteiten zijn gericht op drie thema’s, namelijk:

  1. toezicht en handhaving;
  2. onderzoek en instrumenten;
  3. kennis en bewustwording.

Het
wetsvoorstel heeft bij invoering een wijziging van Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) tot
gevolg.

De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om toe te zien op een discriminatievrij wervings- en selectiebeleid van werkgevers en intermediairs. Bij niet-naleving van deze norm kan de Inspectie SZW sancties opleggen.

Bron: www.Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.